Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na poprawę parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa ul. Krzywej w Walcach (ogłoszony 11.03.2011 r.)

 

DOCOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - ul. Krzywa.doc (32,00KB)


 DOCZawiadomienie - ul. Krzywa w Walcach.doc (33,00KB)


DOCWyjaśnienia do treści SIWZ.doc (21,50KB)


HTMLOgłoszenie o zamówieniu..html (22,88KB)
DOCSIWZ - ul. Krzywa w Walcach.doc (207,00KB)

DOCzał. nr 1- formularz ofertowy.doc (39,50KB)
DOCzał. nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (39,50KB)
DOCzał. nr 2a - wzór oświadczenia osoby fizycznej.doc (41,00KB)
DOCzał. nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc (42,00KB)
DOCzał. nr 4 - wykaz wykonanych robót.doc (34,50KB)
DOCzał. nr 5 - wykaz osób.doc (32,50KB)
DOCzał. nr 6 - projekt umowy.doc (64,50KB)
RTFzał. nr 7 - przedmiar robót drogowych.rtf (117,40KB)
RTFzał. nr 7a - przedmiar robót dodatkowych.rtf (30,96KB)
DOCzał. nr 8 - przedmiar robót elektrycznych.doc (307,00KB)

DOCzał. nr 9 - PROJEKT BUDOWLANY - branża drogowa.doc (260,00KB)
JPEG1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-1.jpeg (1 013,53KB)
PDF2 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf (325,10KB)
PDF3 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU PODŁŻNY.pdf (232,09KB)
PDF4 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY POPRZECZNY ZJAZDU.pdf (372,20KB)
PDF5 ZJAZD RZUT.pdf (334,18KB)
PDF6 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY KRAWĘŻNIKA 15X30 Z OPOREM.pdf (600,02KB)
PDF7 KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15X22.pdf (431,32KB)
PDF8 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OPORNIKA 10X25.pdf (250,96KB)
PDF9 RYSUNEK KONSTRUKCYJNY OBRZEŻA BETONOWEGO 8x30.pdf (234,17KB)

PDFzał. nr 10 - PROJEKT BUDOWLANY - branża elektryczna.pdf (54,16KB)
PDFSchemat synoptyczny.pdf (24,11KB)
PDFSchemat ideowy szfy oswietlenia ulicznego [SOU3].pdf (130,72KB)
JPEGPT 286 Plan sieci ośw. - 1 str..jpeg (527,25KB)
JPEGPT 286 Plan sieci ośw - 2 str..jpeg (590,54KB)
PDFObliczenia techniczne.pdf (16,32KB)
PDFBIOZ.pdf (57,59KB)

DOCzał. nr 11- STWiOR cz. drogowa.doc (1,47MB)
PDFzał. nr 12- STWiOR cz. oświetleniowa.pdf (108,90KB)


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jerzy Mikus
Data wytworzenia: 2011-02-22