Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów – przykanaliki I

      DOCZawiadomienie o wyborze oferty - kanalizacja Zabierzów I.doc (35,50KB)


      DOCWyjaśnienie 1 do SIWZ - budowa kan. sanit. Zabierzów - przykanaliki.doc (30,00KB)


      PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (440,28KB)

 1.  DOCSIWZ.doc (184,00KB)

 2.  DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (36,00KB)

 3.  DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (26,00KB)

 4.  DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc (26,00KB)

 5.  DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc (29,00KB)

 6.  DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (27,50KB)

 7.  DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc (40,50KB)

 8.  DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc (39,00KB)

 9.  DOCzałącznik nr 6 - Projekt umowy z karta gwarancyjną.doc (69,00KB)

10.  DOCzałącznik nr 7 - Przedmiary robót.doc (139,50KB)

11.  Załącznik nr 8  – Dokumentacja budowlana:
       PDFOpis PB -przyłącza- Zabierzów.pdf (216,47KB)
       PDFOpis PW-przyłącza Zabierzów.pdf (217,89KB)
       PDFZest. przył.- Zabierzów 1.pdf (66,99KB)
       PDFOrientacja przył. Zabierzów.pdf (262,72KB)
       PDFMapa przył. kanaliz. Zabierzów.pdf (1,15MB)
       PDFUzgodnienie - Zarząd Dróg Pow.- w Krapkow..pdf (2,07MB)
       PDFUzgodnienie ZUD Zabierzów.pdf (1,62MB)

12.  Załącznik nr 9  – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
       PDFMetryka-Specyfikacje.pdf (123,89KB)
       PDFST 00.00 - Wymag. ogólne.pdf (195,53KB)
       PDFST 01.00 - Roboty ziemne.pdf (145,14KB)
       PDFST 02.00 - Roboty drogowe.pdf (181,47KB)
       PDFST 03.00 - Kanalizacja sanitarna.pdf (164,34KB)