Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

                              Walce, dnia 14 stycznia 2015 r.


 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursu na w/w stanowisko

został wybrany Pan Marek Śmiech

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydat szeroko zaprezentował swoją koncepcję funkcjonowania i zarządzania Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz właściwie przedstawił swoją wiedzę i znajomość zagadnień niezbędnych na oferowany stanowisku pracy. Ponadto wykazał się dużą znajomością działań kulturalnych na terenie gminy. Wykazał się predyspozycją do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną.

                                                     Wójt Gminy

                                                    mgr Bernard Kubata


 


OGŁOSZENIE

 

Komisja Konkursowa po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych kandydatów

na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach

zakwalifikowała do rozmowy kwalifikacyjnej n/w kandydatów:

 

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Godz.rozmowy kwalifikacyjnej

ŚMIECH MAREK

BARAN JOANNA

WALCE

BIAŁA

900

930

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona w dniu 09 stycznia 2015r. (piątek)

w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

 

 

Przewodnicząca Komisji
 mgr Ilona Wyciślok     

Walce, 2015-01-07

 


 

Wójt Gminy Walce ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie nr 0050.103.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, ogłoszenie o konkursie i regulamin konkursu, a także kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.103.2014 Wójta Gminy Walce w sprawie ogłoszenia konkursu na stnowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (56,88KB)

PDFZałącznik 1 - Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (189,97KB)

PDFZałącznik 2 - Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (249,75KB)

DOCKWESTIONARIUSZ_OSOBOWY_DLA_OSOBY_UBIEGAJACEJ_SIE_O_ZATRUDNIENIE.doc (29,50KB)