Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

EWIDENCJA LUDNOŚCI

DOCWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.doc (13,50KB)
PDFWniosek_o_wydanie_wielojezycznego_standardowego_formularza-1.pdf (174,09KB)


DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.docx (19,44KB)
PDFKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.pdf (397,34KB)


DOCZameldowanie w drodze decyzji administracyjnej na pobyt stały lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.doc (17,50KB)

DOCZameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy.doc (27,50KB)

DOCZameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące.doc (21,50KB)

DOCZameldowanie na pobyt stały.doc (22,00KB)

DOCWymeldowanie z pobytu czasowego.doc (18,50KB)

DOCWymeldowanie z pobytu stałego.doc (20,50KB)

DOCWydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności.doc (17,50KB)

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych z rejestru PESEL.docx (134,42KB)

DOCWymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej.doc (19,00KB)

DOCNadanie numeru PESEL.doc (15,50KB)

DOCudostepnianie-danych-osobowych.doc (19,00KB)

DOCUdostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych.doc (18,00KB)

 

PDFZgłoszenie pobytu czasowego.pdf (398,96KB)

PDFZgłoszenie pobytu stałego.pdf (414,54KB)

PDFzgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego.pdf (330,41KB)

PDFZgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.pdf (418,90KB)

PDFZgłoszenie wyjazdu za granicę.pdf (230,75KB)

PDFZgłoszenie powrotu z zza granicy.pdf (330,82KB)

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf (149,19KB)

PDFWniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.pdf (783,41KB)

DOCKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.doc (42,00KB)