Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2015

PDFZarządzenie nr Or.0050.1.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (162,45KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach na 2015 rok.pdf (27,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (3,11MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.3a.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.56.2014 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2015 r..pdf (40,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.4.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (230,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.5.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniajace zarzadzenie nr Or.0050.3.2015 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (50,03KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.6.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzedowych obwieszczeń wyborczych.pdf (53,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.7.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (77,55KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.8.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18 lutego 2015 r. zmieniające zarzadzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 styczna 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (72,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.9.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (75,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (87,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania.pdf (115,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (116,80KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarzadzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy walce z dnia 21 styczna 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (54,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 2 marca 2015 r. zmieniające zarzadzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy walce z dnia 21 styczna 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (43,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 11 marca 2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2014 rok.pdf (30,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zkładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2014 rok.pdf (225,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2014 rok.pdf (5,49MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową.pdf (233,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2015 r. zmieniający zarządzeine nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2015 r..pdf (261,72KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.20.2015 Wójta Gminy Wace z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,12MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2014 rok.pdf (30,46KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (283,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 31 marca 2015 r. zmieniające zarzadzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (90,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej na 2015 rok z budżetu Gminy Walce.pdf (130,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawiesporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży.pdf (104,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2015 Wójta Gmina Walce z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rpk.pdf (289,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2015 r..pdf (88,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2014 rok.pdf (38,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprpwadzenia wyborów w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..pdf (336,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.30.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego do spraw odsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r..pdf (143,82KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.31.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku.pdf (177,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (128,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia operatów informatycznej obsługi komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.pdf (139,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budrzetyu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (249,29KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych Gminy Walce na 2015 r..pdf (52,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27.04.2015 r. w sprawie sprostowania zarządzenia w sprawie powołania obwodowych komisji woborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r..pdf (34,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.37.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (49,66KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2014 r..pdf (595,36KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2005 Wójta Gminy Walce z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok..pdf (254,85KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2015 Wójta Gminy Walce z nia 7 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 styczni 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych.pdf (75,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.41.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (215,17KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.42.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Walce.pdf (42,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (252,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek Gminy Walce.pdf (52,48KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od 1.01 - 31.12.2014 r..pdf (863,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek Gminy Walce.pdf (71,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.47.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej i ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (221,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (77,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie spożądzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (78,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (152,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 'MPZP wsi Walce', wyłożonego do wglądu.pdf (168,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek Gminy Walce.pdf (95,29KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.53.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (471,72KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek Gminy Walce.pdf (187,55KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.55.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Walce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń referendalnych.pdf (55,81KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.56.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (249,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.57.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf (74,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.58.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 01 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchommości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (222,85KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.59.2015 Wójat Gminy walce z dnia 07 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (46,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2015 Wójat Gminy Wale z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (252,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.61.2015 Wójat Gminy walce z dnia 10 lipca 2015 r. zmienijący zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf (74,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.62.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 r..pdf (106,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek Gminy Walce na 2015 r..pdf (44,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2015 w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2016 roku.pdf (376,56KB)

PDFObwieszczenie nr Or.0050.65.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w referndum ogólnokrajowym.pdf (65,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.66.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2015 roku.pdf (173,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (87,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2015 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016.pdf (402,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (290,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (90,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (110,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w 2015 r..pdf (44,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (247,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.74.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (73,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.75.2015 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (57,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Walce w referendum ogólnokrajowym zarządzonym przez Prezydenta Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.pdf (314,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.77.2015 w sparwie ogłoszenia o I przetrgu na nieruchomośc gruntową.pdf (300,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2015 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce za pierwsze półrocze 2015.pdf (4,88MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2015 w sprawie utworzenia i działania Radiofonicznej Drużyny Alarmowania – formacji obrony cywilnej przy Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (196,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.80.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (332,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.81.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (132,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2015 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji ds. Referendum.pdf (38,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (139,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (73,23KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (64,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.86.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (44,35KB)

PDFObwieszczenie nr Or.0050.87.2015 w sparwie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf (73,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok_.pdf (247,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.89.2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (99,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.90.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (62,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (36,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.92.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (344,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.93.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (183,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.94.2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015.pdf (332,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.95.2015 w sprawie zmian w składkach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Walce.pdf (41,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.96.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.pdf (503,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.97.2015 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (96,66KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.98.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (253,19KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (55,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.100.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Walce w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena.pdf (144,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.100A.2015 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce.pdf (48,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2015 w sprawie zmian w składkach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Walce.pdf (42,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.102.2015 w sprawie zmian w składkach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Walce.pdf (42,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.103.2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2015 roku.pdf (171,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.104.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (345,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.105.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 20.pdf (179,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.106.2015 w sprawie ogłoszenia o II przetargu na nieruchomość gruntową.pdf (220,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.107.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (273,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.108.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (87,54KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.109.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (42,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.110.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (83,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.111.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (63,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.112.2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (115,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.113.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2016 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf (3,01MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.114.2015 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,39MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.115.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (112,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.116.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 r..pdf (132,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.117.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r..pdf (273,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.118.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (342,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.119.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (158,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.120.2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (83,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.121.2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (86,54KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.122.2015 w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną.pdf (150,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.123.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.45.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia rocznych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych.pdf (85,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.124.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (41,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.125.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (59,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.126.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (42,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.127.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (178,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.128.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (123,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.129.2015 zmieniające zarządzanie nr Or.0050.113.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedstawienia RG Walce i RIO Opole projektu uchwały budżetowej na 2016.pdf (3,03MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.130.2015 zmieniające zarządzanie nr Or.0050.114.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 12.11.2015 w sprawie przedstawienia RG Walce i RIO Opole projektu uchwały w sprawie wielolet. progn. finans.pdf (1,46MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.131.2015 Wójta Gminy Walca z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu postęowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.pdf (151,87KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.132.2015 zmieniające zarządzanie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (58,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.134.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (59,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.135.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (36,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.136.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (245,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.137.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części i nieruchomości oznaczonej nr 1001-1 w Walcach na której został ustawiony trwały zarząd.pdf (94,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.138.2015 w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (37,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.139.2015 w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (254,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.140.2015 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (27,24KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.141.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (42,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.142.2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok.pdf (98,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.143.2015 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2015 rok.pdf (47,96KB)