Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony - Drogi dojazdowe do gruntów rolnych: 1. Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach , Krzewiaki – Walce Etap I” 2. Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach- Antoszka”

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (1,94MB)


HTMLOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.html (22,04KB)

DOCSIWZ UG Walce.doc (173,00KB)
DOCzałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (45,00KB)
DOCzałącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (29,00KB)
DOCzałącznik nr 2a - Oświadczenie osoby fizycznej.doc (29,00KB)
DOCzałącznik nr 2b - Oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej..doc (31,50KB)
DOCzałącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc (30,50KB)
DOCzałącznik nr 4 - Wykaz wykonanych robót.doc (41,50KB)
DOCzałącznik nr 5 - Wykaz osób.doc (38,50KB)
DOCzałącznik nr 6.1. - projekt umowy z karta gwarancyjną Krzewiaki.doc (71,50KB)
DOCzałącznik nr 6.2. - projekt umowy z karta gwarancyjną Antoszka.doc (70,50KB)
PDFzałącznik nr 7.1. Przedmiar robót Zadanie 1.pdf (2,45MB)
PDFzałącznik nr 7.2. Przedmiar robót Zadanie 2.pdf (142,01KB)


 Załacznik 8.1. Dokumentacja budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

DOCOpis techniczny - Etap I.doc (80,50KB)
DOCSPECYFIKACJE TECHNICZNE.doc (1,46MB)
PDFWALCE KJRZEWIAKI ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ETAP I.pdf (22,15MB)
PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY.pdf (743,83KB)
PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY Włączenie do drogi powiatowej.pdf (745,28KB)
PDFWALCE TRANSPORT - PRZEKRÓJ NORMALNY.pdf (716,64KB)
 


Załacznik 8.2. Dokumentacja budowlana oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

PDF1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf (1,77MB)
PDF2 PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - II.pdf (175,51KB)
PDFŁUK 1.pdf (10,41KB)
PDFŁUK 2.pdf (10,40KB)
PDFPROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH-ANTOSZKA.pdf (242,31KB)
PDFPROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH - ANTOSZKA.pdf (228,65KB)
PDFPRZEMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH - ANTOSZKA.pdf (142,01KB)
PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W WALCACH - ANTOSZKA.pdf (469,43KB)