Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

IK-PP. 6733.1.2015.WLN                                                                         Walce, dnia 26.05.2015r

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015r. poz. 199) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów na terenie obejmującym działki o nr ewid. 648, 652, 658, 656, 654, 655, 668, 7,661, 615, 606, 597, 666, 667, 662, 131, 651, 11, 580, 581, 675, 676, 8, 598, 9, 10, 644, 646, 677, 6, 642, 643, 663, 665, 16/2, 130, 607, 636, 647, 670, 671/1, 637, 640, 4, 129, 659, 678, 16/1, 61, 672, 574/2, 641, 590.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez zapoznanie się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ewentualne uwagi i wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Walce,ul. Mickiewicza 18.

 

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy

                               / - /

                                                                                                                                                   mgr Bernard Kubata