Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                               Walce, dnia  2015.08.27 

IK-PP. 6733.1.7.2015.WLN   

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U.2015.199 j.t. ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t. ze zm)

Zawiadamiam

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów na terenie obejmującym działki o nr ewid. 648, 652, 658, 656, 654, 655, 668, 7,661, 615, 606, 597, 666, 667, 662, 131, 651, 11, 580, 581, 675, 676, 8, 598, 9, 10, 644, 646, 677, 6, 642, 643, 663, 665, 16/2, 130, 607, 636, 647, 670, 671/1, 637, 640, 4, 129, 659, 678, 16/1, 61, 672, 574/2, 641, 590.

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą zapoznać się w pok. 14 Urzędu Gminy w Walcach w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Doręczenie uważa się za dokonane po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                          Wójt Gminy

                              / - /     

                                                                                                                                            mgr Bernard Kubata