Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET 2016"

Informacja o przyznaniu dotacji na wsparcie zadania pn. ”ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET”:

PDFInformacja w sprawie dofinansowania zadania - Gminny Dzień Kobiet 2016.pdf (33,35KB)
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 10.02.2016 r. przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI WALCE w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce, w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 24 lutego 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Załączniki:

PDFSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI WALCE- oferta w trybie art. 19a pn. ORGANIZACJA GMINNEGO DNIA KOBIET.pdf (939,77KB)
 

DOCXFormularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -3.docx (13,77KB)