Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2013

PDFZarządzenie nr Or.120.1.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2013 w sprawie zasad i trybu wyznaczenia celów Urzędu Gminy w Walcach.pdf (387,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.2.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2013 w sprawie dopuszczania do stosowania w Urzędzie Gminy w Walcach programu Kadry.pdf (40,91KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.3.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2013 w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzedzie Gminy w Walcach programów Płace , Zlecone i Przelewy.pdf (48,41KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.4.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2013 w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Walcach programu Auta.pdf (49,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.5.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2013 w sprawie zmian polityki rachunkowości projektu inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej.pdf (472,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.6.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2013 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (1,26MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.7.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 11.02.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (533,57KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.8.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22.02.2013 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego środków trwałych.pdf (57,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.9.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 10.04.2013 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (34,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.9a.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 29.05.2013 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (44,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.10.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 11.06.2013 w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walce.pdf (39,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.11.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 14.06.2013 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Walce.pdf (29,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.12.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 19.06.2013 w sprawie wydania pracownikom napojów chłodzących.pdf (72,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.12a.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 21.06.2013 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (45,29KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.13.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 31.07.2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach.pdf (40,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.14.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 08.08.2013 w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (427,26KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.15.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 08.08.2013 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej celem wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze.pdf (32,80KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.16.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 23.08.2013 w sprawie wyznaczenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Walce.pdf (34,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.17.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 02.09.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej, jej składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.pdf (171,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.18.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 01.10.2013 w sprawie powierzenia wykonania czynności związanych z bieżacą pracą urzędu.pdf (40,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.19.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 01.10.2013 w sprawie upoważnienia do wykonywania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.pdf (35,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.20.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 01.10.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (77,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.21.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 09.10.2013 w sprawie udziału w powiatowym terenowym ćwiczeniu obronnym Bomber 2013.pdf (61,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.22.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 09.10.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego.pdf (44,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.23.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 05.11.2013 w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej oraz zasad przeprowadzenia samooceny w Urzędzie Gminy Walce.pdf (612,26KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.24.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 05.11.2013 w sprawie wykazu aktów prawniczych i procedur mających istotne znaczenie dla funkcjonowania kontroli.pdf (154,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.26.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 18.11.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (81,19KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.27.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 19.11.2013 w sprawie zmiany zarządzenia nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (80,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.28.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 12.12.2013 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników mających w Ochotniczych Strażach Pożarnych.pdf (49,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.29.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 12.12.2013 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (144,56KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.31.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 16.12.2013 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (112,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.30.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 16.12.2013 w sprawie powołania Pełnomocnictwa ds. Realizacji Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej.pdf (105,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.32.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 16.12.2013 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (64,72KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.33.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 17.12.2013 w sprawiej zaopinowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2014 roku.pdf (45,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.35.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2013 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (75,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.34.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 17.12.2013 w sprawie zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf (45,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.36.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2013 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej.pdf (82,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.37.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2013 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach.pdf (1,69MB)