Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2014

PDFZarządzenie nr Or.120.1.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 02.01.2014 w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (101,78KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.2.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 02.01.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (102,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.3.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 02.01.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (1,13MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.4.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 02.01.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (117,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.5.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 02.01.2014 w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Walcach programu Kadry.pdf (38,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.6.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 02.01.2014 w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Walcach programu Płace, Zlecone i Przelewy.pdf (39,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.7.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 03.02.2014 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta.pdf (55,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.8.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 03.02.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (40,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.9.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 03.02.2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego.pdf (40,54KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.10.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 03.02.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (41,99KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.11.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 06.02.2014 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (31,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.12.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 03.03.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (102,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.13.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25.03.2014 w sprawie powołania Gminnego Koordynatora III Gr zakupowej na dostawę enerii elektronicznej.pdf (42,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.14.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26.03.2014 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej kosztów oraz wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektu.pdf (145,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.15.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 01.04.2014 w sprawie ustalenia gminnego koordynatora obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf (47,39KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.16.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 01.04.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (70,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.17.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 16.04.2014 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (113,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.18.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30.04.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (44,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.19.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 06.05.2014 w sprawie powołania komisji przetargowej, jej składu, trybu oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.pdf (287,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.20.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 15.05.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (120,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.21.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30.05.2014 w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.pdf (54,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.22.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 05.06.2014 w sprawie zmiany polityki rachunkowości projektu inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej.pdf (117,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.23.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 01.07.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (48,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.24.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 25.07.2014 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.pdf (56,39KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.25.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 01.08.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (161,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.26.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 01.08.2014 w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej.pdf (34,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.27.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 19.08.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (42,02KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.28.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 27.08.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (40,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.29.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 01.09.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (114,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.30.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 01.09.2014 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Walce.pdf (78,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.31.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 05.09.2014 w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej kosztów oraz wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektu.pdf (140,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.32.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 23.09.2014 w sprawie ustalenia koordynatora gminnego.pdf (159,78KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.33.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26.09.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (65,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.34.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 10.10.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (68,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.35.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 27.10.2014 w sprawie ustanowienia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Walce.pdf (154,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.36.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 05.11.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (50,99KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.37.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 05.11.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (72,66KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.38.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 05.11.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (41,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.39.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (40,42KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.40.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2014 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (146,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.41.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2014 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.pdf (48,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.42.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych za wykonanie planu finansowego.pdf (44,66KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.43.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 08.12.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych za wykonanie planu finansowego.pdf (40,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.44.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji.pdf (48,39KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.45.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji.pdf (47,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.46.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 23.12.2014 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizachyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf (41,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.47.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29.12.2014 w sprawie zman osobowych gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych.pdf (31,21KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.48.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora GOK-u w Walcach.pdf (36,56KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.49.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (143,68KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.50.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2014 w sprawie zmiany polityki rachunkowości projektu inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej.pdf (143,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.51.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2014 w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów oraz wydatków ponoszonych w ramach projektu.pdf (108,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.52.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2014 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (40,87KB)