Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2015

PDFZarządzenie nr Or.120.2.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.3.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 26.01.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.4.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 26.01.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.5.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.6.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 27.02.2015 w sprawie powołania Gminnego Kordynatora IV Grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.7.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 01.04.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.8.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.04.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.9.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 12.05.2015 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Walcach w zamian za przypadające w 2015 roku.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.10.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2015 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia procedur rozliczenia i brakowania niewykorzystanych formularzy dowodowych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.11.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 24.06.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.12.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 01.07.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.13.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.08.2015 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum w gminie Walce.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.14.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.08.2015 w sprawie wykazania pracowników do pełnienia funkcji członka w obwodowych komisjach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.15.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 07.08.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.16.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 17.08.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.17.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 01.09.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.18.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.09.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.19.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 24.09.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.20.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 03.09.2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.21.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.22.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 23.11.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.23.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30.11.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.24.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 30.11.2015 w sprawie wyznaczenia pracownika, udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.25.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2015 w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.26.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15.12.2015 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicilami wskazanymi przez organizacje pozarządowe.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.27.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.28.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i likwidacji środków trwałych.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.29.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.30.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2015 w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf

PDFZarządzenie nr Or.120.31.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2015 zmieniające zarządzenenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf