Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 30 000 euro na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kromołowie

Obrady rozpoczęto 2018-11-19 o godz. 16:05:47, a zakończono o godz. 18:39:50 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Tomasz Banaś
 2. Iwona Hruzik
 3. Gerlinda Ślusarczyk
 4. Paweł Król
 5. Józef Reinhard
 6. Dawid Dudek
 7. Robert Jurczyk
 8. Waldemar Stokłosa
 9. Marek Kołodziejczyk
 10. Gabriela Kubis
 11. Jarosław Brzezinka
 12. Józef Nossol
 13. Mateusz Burczyk
 14. Renata Polok
 15. Bernadeta Latus-Suchińska


1. Otwarcie sesji. (16:05:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. (16:10:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. (16:14:00)


4. Stwierdzenie kworum. (16:17:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (16:17:00)

Głosowanie nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Walce (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Józef Nossol, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka


6. Wybór Przewodniczącego Rady. (16:21:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Walce (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Renata Polok, Dawid Dudek, Paweł Król, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk

Głosowanie nad zatwierdzeniem zasad głosowania (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Józef Nossol


7. Wybór Zastępcy (ów) Przewodniczącego Rady. (16:58:00)

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Walce (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Renata Polok, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

Głosowanie nad zatwierdzeniem zasad głosowania. (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mateusz Burczyk, Dawid Dudek, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi Gminy i złożenie przez niego ślubowania. (17:25:00)


9. Wnioski o zmianę porządku obrad. (17:31:00)

       a. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy i umieszczenie go w punkcie 10 a porządku obrad (17:31:00)

Głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy i umieszczenie go w punkcie 10 a porządku obrad (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Renata Polok, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka

       b. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 b porządku obrad (17:33:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 b porządku obrad. (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Renata Polok, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

       c. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 c porządku obrad. (17:34:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 c porządku obrad. (17:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Paweł Król, Renata Polok, Józef Nossol, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik

       d. Wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 d porządku obrad. (17:35:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce i umieszczenie go w punkcie 10 d porządku obrad. (17:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dawid Dudek, Paweł Król, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka

       e. Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad sesji pkt dot. rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku i umieszczenie go w punkcie 10 e porządku obrad. (17:37:00)

Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku i umieszczenie go w punkcie 10 e porządku obrad. (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Paweł Król, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk


10. Rozpatrzenie projektów uchwał (17:40:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy (18:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Tomasz Banaś, Renata Polok, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Jarosław Brzezinka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Paweł Król

Z powodu awarii technicznej ponowne głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy (18:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Paweł Król

       b. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce (18:13:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce. (18:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Renata Polok, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol
 • BRAK GŁOSU(1):
  Iwona Hruzik

       c. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce (18:19:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce (18:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Mateusz Burczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Renata Polok, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol
 • BRAK GŁOSU(1):
  Józef Reinhard

       d. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce (18:25:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Walce. (18:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Iwona Hruzik, Renata Polok, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Robert Jurczyk

       e. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku (18:33:00)

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z siedzibą w Głogówku. (18:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Dawid Dudek, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Waldemar Stokłosa


11. Zakończenie obrad I sesji Rady. (18:39:00)


Zakończono sesję (18:39:50)