Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2016

PDFZarządzenie nr Or 0050.001.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.01.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (110,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.002.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.01.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (3,21MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.003.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.01.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (49,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.004.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.pdf (110,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.005.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.01.2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.pdf (122,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.007.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (249,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.008.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.01.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (50,85KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.009.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych w najem.pdf (88,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.010.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (81,54KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.011.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej 2016 roku.pdf (124,19KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.012.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 16.02.2016 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości przysługujące Gminie Walce.pdf (26,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.013.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (40,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.014.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.02.2016 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian wpisu w rejestrze instytucji kultury.pdf (221,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.015.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.02.2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmian w tekście uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stradunia.pdf (76,36KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.017.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (108,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.018.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 02.03.2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (876,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.019.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 03.03.2016 r. w sprawie sporządzeniawykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (75,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.022.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (399,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.025.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2015 rok.pdf (299,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.027.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.03.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowań.pdf (233,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.028.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.03.2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2015 rok.pdf (5,40MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.029.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.03.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora PSP w Walcach.pdf (160,85KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.030.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 31.03.2016 r. w sprwie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf (35,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.031.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (317,51KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.032.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (116,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.033.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.04.2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce”.pdf (106,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.034.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (253,42KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.035.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.04.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (48,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.038.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 15.04.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac i wyłonienia zwycięzców konkursu fotograficznego.pdf (290,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.039.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy.pdf (120,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.040.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.04.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (612,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.041.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (118,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.042.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.04.2016 r. w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2015 rok.pdf (600,80KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.043.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.05.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (152,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.044.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (317,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.045.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.03.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (83,54KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.046.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (820,02KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.047.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.05.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (36,05KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.048.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (299,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.049.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.06.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (107,27KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.050.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PG w Walcach.pdf (221,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.051.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PSP w Brożcu.pdf (222,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.052.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 20.06.2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora PP w Brożcu.pdf (221,97KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.053.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (106,68KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.054.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (483,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.055.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (200,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.056.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.07.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (257,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.057.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.07.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (71,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.058.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o dofinansowanie, wniosku o wypłatę dotacji oraz pozostałych dokumentów.pdf (54,10KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.059.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie upowaznienia do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami.pdf (48,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.060.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie upoważnienia do wydawania administracyjnych aktów prawnych.pdf (39,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.061.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie określenia procedur wykorzystywania srodków funduszu sołeckiego w 2017 roku.pdf (382,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.062.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce.pdf (206,55KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.063.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.07.2016 r. w sprawie upoważnienia.pdf (35,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.064.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (272,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.065.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.07.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (95,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.066.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na nazwę ulicy łączącej ul. Opolską z ul. Lipową w Walcach.pdf (90,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.067.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.08.2016 r. w sprawie powołania komisji na wyłonienie nazwy ulicy w Walcach.pdf (45,99KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.068.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf (34,29KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.069.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf (34,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.070.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf (33,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.071.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 10.08.2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły.pdf (33,97KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.072.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 16.08.2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.pdf (385,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.073.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 16.08.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom.pdf (43,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.074.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.08.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (273,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.075.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.08.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (97,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.076.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.08.2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce.pdf (5,47MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.077.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 06.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (63,03KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.078.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 06.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (58,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.079.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 07.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (183,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.080.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sprządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (56,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.081.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (85,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.082.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (84,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.083.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.09.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (102,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.084.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (49,19KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.085.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (274,19KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.086.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (93,01KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.087.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 22.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (403,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.088.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 22.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (76,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.089.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (262,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.090.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.09.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (78,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.091.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 03.10.2016 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania) na terenie gminy WALCE.pdf (78,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.092.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.10.2016 r. w sprawie powołania rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania.pdf (45,97KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.093.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (326,03KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.094.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (196,31KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.096.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.10.2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.pdf (94,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.097.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (358,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.098.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (135,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.099.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.10.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce.pdf (170,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.100.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (261,28KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (52,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.102.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (86,36KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.103.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.10.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (91,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.104.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (292,99KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.105.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 09.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (92,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.106.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf (3,26MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.107.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.11.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,55MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.108.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (416,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.109.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (287,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.110.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 23.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (85,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.111.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2017 r..pdf (369,31KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.112.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 24.11.2016 r. w sprawie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r..pdf (271,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.113.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (66,51KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.114.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 25.11.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (46,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.115.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (313,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.116.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (412,45KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.117.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf (3,24MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.118.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 05.12.2016 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,58MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.119.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 08.12.2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (104,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.120.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (572,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.121.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (93,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.122.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2016 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf (3,24MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.123.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,41MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.124.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (299,44KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.125.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (75,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.126.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2016 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (37,46KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.127.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2016 r. w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektami uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (37,46KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.128.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów, zadań dla Urzędu Gminy w Walcach.pdf (297,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.129.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (67,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.130.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2016 r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2016 rok.pdf (116,28KB)