Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. „I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE” (Dotacje w trybie art. 19a)

PDFInformacja w sprawie dofinansowania zadania pn. I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE.pdf (30,49KB)
 


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 27.09.2016 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia ul. Powstańców Śląskich 40, 47-341 Stradunia, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. " I GMINNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE ".

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 9, drogą elektroniczną na adres e-mail: ug@walce.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 12 października 2016 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki:

PDFStowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia - oferta w trybie 19a pn. I Gminne Warsztaty Artystyczne.pdf (1,50MB)

DOCXFormularz - uwagi do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -warsztaty09-2016 r..docx (13,85KB)