Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIX sesja VII kadencji - 21 grudnia 2016

PDFUchwała Nr XIX.156.2016 z 21.12.2016 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2016 rok.pdf (1,38MB)

PDFUchwała Nr XIX.157.2016 z 21.12.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (723,04KB)

PDFUchwała Nr XIX.158.2016 z 21.12.2016 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.pdf (570,22KB)

PDFUchwała Nr XIX.159.2016 z 21.12.2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (707,02KB)

PDFUchwała Nr XIX.160.2016 z 21.12.2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (2,15MB)

PDFUchwała Nr XIX.161.2016 z 21.12.2016 w spr. ustalenia stawki dotacji przedmiot. dla Sam. Zakładu Budżet. W i K na 2017 rok.pdf (101,99KB)

PDFUchwała Nr XIX.162.2016 z 21.12.2016 w spr. współ.z Gm.K-Koźle w zakr.real.obow.zapew.opieki bezd. psom wyłap. z terenu Gminy w 2017.pdf (100,88KB)

PDFUchwała Nr XIX.163.2016 z 21.12.2016 zm.uchwałę w spr. zaciąg.pożyczki długoterm.na real. zad.Bud.Kanal.sanit. dla wsi Brożec-etap I.pdf (104,31KB)

PDFUchwała Nr XIX.164.2016 z 21.12.2016 w sprawie ustalenia Gm.Progr. Profilaktyki i Rozwiązywania Probl. Alkoholowych na 2017 r..pdf (205,82KB)

PDFUchwała Nr XIX.165.2016 z 21.12.2016 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r..pdf (197,85KB)

PDFUchwała Nr XIX.166.2016 z 21.12.2016 w sprawie zmiany nazwy ulicy.pdf (803,63KB)

PDFUchwała Nr XIX.167.2016 z 21.12.2016 w sprawie nadania nazwy.pdf (762,06KB)

PDFUchwała Nr XIX.168.2016 z 21.12.2016 w sprawie określenia trybu powoływania członków G.R.Dz.Pożytku.Publicznego.pdf (107,20KB)

PDFUchwała Nr XIX.169.2016 z 21.12.2016 w spr.opłat za korzyst. z wych.przedsz.dzieci w wieku do lat 5 w przedsz.prowadz. przez Gminę.pdf (102,68KB)

PDFUchwała Nr XIX.170.2016 z 21.12.2016 w spr. zmian w tekście Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Walce.pdf (213,02KB)