Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu

Cele projektu

Celem projektu jest ochrona, zachowanie oraz upowszechnianie dziedzictwa wsi opolskiej w Aglomeracji i regionie opolskim.

 

Opis projektu i planowane efekty

Spichlerz wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego. Zabytek stanowi własność Gminy Walce. Obiekt pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Jest unikalnym na Opolszczyźnie przykładem spichrza kamiennego. Zachował oryginalne rozwiązania budowlane i konstrukcyjne. Ze względu na te wybitne wartości architektoniczne, obiekt stanowi dobro kulturowe gminy i regionu. Obecnie budynek ze względu na zły stan techniczny nie może być udostępniany w jakiejkolwiek formie.

Planowane zagospodarowanie zabytkowego spichlerza w Brożcu polega na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku oraz zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych (przekształcenie na pomieszczenia muzealne).
Zakres planowanych prac budowlanych obejmuje m. in.: częściową wymianę konstrukcji dachu oraz stropu piętra i parteru, wykonanie:  podłóg drewnianych, klatki schodowej, instalacji sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych), instalacji elektrycznej. Powstaną nowe schody zewnętrzne z zadaszeniem wspartym na drewnianych słupach od strony elewacji tylnej i bocznej.

W obiekcie planuje się zorganizowanie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
i Turystycznego, w którym zamierza się utworzyć m.in. muzeum sprzętu rzemieślniczego i rolniczego (wystawa zabytkowych narzędzi rolniczych, gospodarstwa domowego, strojów ludowych). Prowadzone będą także zajęcia edukacyjne, mające na celu popularyzację wiedzy o historii
i kulturze ludowej Śląska Opolskiego, z uwzględnieniem historii lokalnej obszaru gminy Walce, leżącej w granicach Aglomeracji Opolskiej. W wyniku realizacji inwestycji, budynek spichlerza będzie dysponował powierzchnią wystawienniczą wynoszącą ponad 500 m², gdzie możliwe będzie organizowanie wystaw stałych i czasowych, koncertów czy imprez kulturalnych.

 

Wartość projektu 1 401 583,34 zł
Wkład Funduszy Europejskich 1 189 981,58 zł

 

 

 

widok na spichlerz od ul. Reymonta.jpeg