Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Partnerstwo znaczy lepiej i więcej

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb.png        logo EUROREGION PRADZIAD 3.png

Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

 

 

1. NAZWA PROJEKTU

„Partnerstwo znaczy lepiej i więcej”

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.02.2017 – 30.11.2017

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu:                                8 379,93 Euro
Wartość wydatków kwalifikowanych:                  8 379,93 Euro
Dofinansowanie ze środków EFRR:                   7 122,93 Euro
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa:    510,52 Euro

 

4. OPIS PROJEKTU

Projekt jest realizowany w partnerstwie dwóch gmin: Walce i Mała Morawka. Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Walce. Celem projektu jest pogłębianie integracji między mieszkańcami gmin Walce i Mała Morawka przez rozszerzenie zakresu współpracy. Działania projektu obejmą: wydanie folderów promocyjnych, organizację międzynarodowej konferencji oraz promocję.

 

PDFFolder promocyjny gminy Walce.pdf

 

PDFFolder promocyjny gminy Mala Moravka.pdf

 

PDF15 lat współpracy gmin partnerskich Walce-Mała Morawka.pdf