Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty pn. "TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”

Informacja w sprawie dofinansowania zadania pn.”TU JEST MOJE MIEJSCE – DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty, złożonej w dniu 07.08.2017 r. przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  ul. Marii Konopnickiej 6, 45-004 Opole, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. " TU JEST MOJE MIEJSCE-DZIEJE WIOSKI DOBIESZOWICE”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Walce w zakładce „Ogłoszenia” – „Komunikaty samorządowe".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t .j .Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Walce - w Sekretariacie , pok. nr 18, drogą elektroniczną na adres e-mail: lub listownie na adres: Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce, do dnia 22 sierpnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

 

PDFZałącznik nr 1 - oferta Dobieszowice 2017 r..pdf (2,67MB)

DOCXFormularz z uwagami do oferty 08-2017.docx (13,97KB)