Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów ... - w Gminie Walce.pdf (405,54KB)

PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad ... - w Gminie Walce.pdf (251,26KB)

PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy Walce sporządzony dnia 22 października 2018 przez Gminną Komisję Wyborczej w Walcach.pdf (3,60MB)

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Walce sporządzony dnia 22 października 2018 przez Gminną Komisję Wyborczej w Walcach.pdf (1,89MB)

PDFInformacja Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Walce dot. rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018 roku.pdf (354,43KB)

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej oraz Urzędnika Wyborczego w Walcach dot. dyżurów w dniu 20 października 2018 roku.pdf (452,33KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.pdf (39,17KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13.pdf (38,67KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11.pdf (38,78KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10.pdf (38,90KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.pdf (39,04KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8.pdf (38,79KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.pdf (38,86KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6.pdf (38,84KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5.pdf (39,03KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4.pdf (39,27KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3.pdf (39,16KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2.pdf (38,81KB)

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu radnego w wyborch do Rady Gminy Walce bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1.pdf (39,66KB)

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku w sprawie pełnienia dyżurów.pdf (28,90KB)

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 28 września 2018 w sprawie powołania OKW - wykaz dla Gminy Walce.pdf (1,42MB)

PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf (483,39KB)

PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o przeprowadzeniu głosowania na jednego kandydata na Wójta Gminy Walce.pdf (476,86KB)

PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Walce.pdf (377,03KB)

PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 28 września 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf (702,14KB)

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 27 września 2018 roku o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf (353,53KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 27 września 2018 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (1,16MB)

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie dodatkowego terminu na dokonywanie zgłoszeń kandydatów do OKW w Gminie Walce.pdf (313,25KB)

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce z dnia 20 września 2018 o obwodach głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf (844,55KB)

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 27 września 2018 roku o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Walce.pdf (353,53KB)

PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 18 września 2018 roku w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Rady Gminy.pdf (70,07KB)

PDFUchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf (153,91KB)

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III w sprawie zmiany TKW w Walcach z dnia 13 września 2018 r..pdf (322,78KB)

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany pełnienia dyżurów.pdf (197,47KB)

PDFHarmonogram dyżurów urzędnika wyborczego w Walcach w sprawie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Walce.pdf (412,03KB)

PDFHarmonogram dyżurów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf (31,57KB)

PDFInformacja o składzie i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu.pdf (43,88KB)

PDFHarmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach.pdf (94,90KB)

PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie składu GKW w Walcach, siedzibie i pełnieniu dyżuru.pdf (203,61KB)

PDFUchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf (52,55KB)

PDFUchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf (51,05KB)

PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Walcach.pdf (206,65KB)

Informacje dotyczące sposobu głosowania i warunkach ważności głosu:

PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf (110,76KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat).pdf (102,65KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin liczących do 20 000.pdf (113,52KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad powiatu.pdf (110,46KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do sejmików województw.pdf (111,26KB)

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Walce z dnia 22 sierpnia 2018 o okręgach wyborczych.pdf (212,35KB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Walce z dnia 20 sierpnia 2018 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (72,24KB)

PDFOBWIESZCZENIE Marszalka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 dot. numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.pdf (85,36KB)

PDFOBWIESZCZENIE Starosty Krapkowickiego z dnia 17 sierpnia 2018 dot. numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym.pdf (73,93KB)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych

Wszystkie informacje oraz wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

PDFUchwała Nr XXX.275.2018 z 14 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Walce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic....pdf (200,92KB)

PDFUchwała Nr XXX.274.2018 z 14 marca 2018 w sprawie podziału Gminy Walce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych....pdf (202,27KB)

PDFINFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU z dnia 22 lutego 2918 o urzędnikach wyborczych.pdf (112,44KB)

PDFZarzadzenie Wojewody Opolskiego w sprawie liczby radnych w Wyborach Samorządowych 2018.pdf (222,86KB)
 

 

Rejestr wyborców - filmy edukacyjne:

- wersja bez tłumacza języka migowego

- wersja z tłumaczem języka migowego