Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2017

PDFZarządzenie nr Or.0050.1.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.01.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (1,97MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.2.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania skweru partnerskiego w miejscowości Walce.pdf (281,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.3.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 30.01.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (245,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.4.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 30.01.2017 roku w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (50,01KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.5.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 01.02.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (49,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.6.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 08.02.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2017 r. na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i.pdf (121,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.7.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 08.02.2017 w spr. określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego i terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli.pdf (88,31KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.8.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 08.02 2017 w spr. określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego i terminów składania dokumentów do klas i publicznych szkół.pdf (100,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.9.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (321,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (141,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2017 w spr. ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie nauczycieli.pdf (114,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach.pdf (175,01KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ( odszczurzania) na terenie Gminy Walce.pdf (74,17KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 02.03.2017 w spr. powołania Komisji Konkursowej i wyłonienia zwycięzcy konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję zagospodarowania skweru partnerskiego.pdf (54,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 15.03.2017 w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Walce.pdf (977,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 15.03.2017 . w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (168,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Walcach.pdf (155,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03. 2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (87,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.19.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2017 w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2016 rok.pdf (232,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.20.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 23.03.2017 w spr. przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce za 2016.pdf (5,22MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 22.03.2017 w spr. aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu na terenie gminy Walce.pdf (1,58MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 27.03.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2016 rok.pdf (27,48KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 27.03.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2016 rok.pdf (30,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 30.03.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2016 rok.pdf (35,24KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 07.04.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (329,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 07.04.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (121,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 24.04.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (139,42KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 24.04.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (87,87KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2017 roku.pdf (168,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.30.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 26.04.2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (251,41KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.31.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 26.04.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (75,66KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 28.04.2017 W sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2016 rok.pdf (635,01KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 10.05.017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (111,24KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.05.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (223,82KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.05.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości, na której został ustanowiony trwały zarząd.pdf (104,85KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 19.05.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (46,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.37.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 24 maja 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (209,03KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 24 maja 2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (45,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 29 maja 2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku.pdf (712,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 05.06.2017 w sprawie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (99,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.41.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 06.06.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (353,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.42.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 06.06.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (139,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 07.06.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Walce na 2017 rok.pdf (107,23KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 08.06.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Walce na 2017 rok.pdf (37,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 28.06.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Walce na 2017 rok.pdf (36,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 30.06.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (110,45KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.47.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 30.06.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Walce na 2017 rok.pdf (84,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 04.07.2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola..pdf (33,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 20.07.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (441,72KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2017 Wójta Gminy Walce w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Walce na 2017 rok..pdf (99,81KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2017 Wójta Gminy Walce w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2018 roku.pdf (392,11KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 21.07.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 01.01 do dnia 30.06.2017 roku.pdf (164,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.52A.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 27.07.2017 w spr podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód.pdf (139,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.53.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 31.07.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (241,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 31.07.2017 . w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych gminy Walce na 2017 rok.pdf (54,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.55.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 01.08.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (306,27KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.56.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 01.08.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (48,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.57.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 25.08.2017 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 r. oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognizy finansowej.pdf (5,20MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.58.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 30.08.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok..pdf (154,11KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.59.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 31.08.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (77,24KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 31.08.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (76,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.61.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 31.08.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (45,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.62.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 31.08.2017 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018.pdf (456,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 07.09.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok..pdf (267,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 07.09.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (82,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 19.09.2017 w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o płatność wraz z załącznikami dot. zadania pn Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach,.pdf (49,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.66.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 19.09.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok..pdf (291,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 19.09.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (99,14KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 26.09.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (621,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 02.09.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (137,02KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 27.09.2017 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji (odszczurzaniu) na terenie Gminy Walce.pdf (75,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 29.09.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (42,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 04.10.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok..pdf (103,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 06.10.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (86,11KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.74.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2017 w spr. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczn.pdf (653,44KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.75.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (442,39KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 11.10.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (219,82KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.77.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 12.10.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie..pdf (98,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 16.10.2017 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Gminy Walce.pdf (272,68KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 16.10.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (48,55KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.80.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 20.10.2017 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dot. wykonania budżetu Gminy Walce za okres od 1.01. do dnia 30.09.2017.pdf (169,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.81.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 20.10.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok..pdf (37,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 27.10.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok..pdf (289,32KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 27.10.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok..pdf (88,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 09.11.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (80,81KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.85.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 14.11.2017 w spr. przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2018 rok z uzasadnieniem i materiałami inform..pdf (3,14MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.86.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 14.11.2017 w spr. przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w spr. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,47MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 15.11.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (464,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 15.11.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (149,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.89.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 15.11.2017 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Walcach zastępującego dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.pdf (34,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.90.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 22.11.2017 w sprawie ustalenia planów fiannsowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (140,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 23.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.pdf (278,22KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.92.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 23.11.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2018 roku.pdf (265,55KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.93.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 23.11.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (45,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.94.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (143,97KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.95.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (90,04KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.96.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (87,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.97.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok..pdf (285,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.98.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok..pdf (138,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 18.12.2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (82,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.100.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2017 w spr. przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej na 2018 r z uzasadnieniem i materiałami inform..pdf (3,09MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2017 w spr. przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,68MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.102.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 20.12.2017 w sprawie usatlenia planów fiansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (297,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.103.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 20.12.2017 w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok..pdf (37,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.104.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem niektórych obiektów użyeczności publicznej na terenie Gminy Walce.pdf (71,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.105.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2017 rok.pdf (181,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.106.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 22.12.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (47,92KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.107.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 29.12.2017 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2017 rok.pdf (37,28KB)