Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb.png        logo EUROREGION PRADZIAD 3.png

Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

 

 

1. NAZWA PROJEKTU

 

„Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego i kulturowego pogranicza polsko-czeskiego”

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.02.2018 – 31.12.2018

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 31 939,33 Euro
Wartość wydatków kwalifikowanych: 31 939,33 Euro
Dofinansowanie ze środków EFRR: 27 148,42 Euro
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 1 596,97 Euro

 

4. OPIS PROJEKTU

Projekt jest realizowany w partnerstwie dwóch gmin: Walce i Mała Morawka. Celem projektu jest pogłębianie integracji między mieszkańcami  gmin Walce i Mała Morawka przez rozszerzenie zakresu współpracy. W ramach projektu zostanie urządzona nowa wystawa muzealna w miejscowości Brożec po stronie polskiej.  Po obu stronach granicy powstaną dwie wystawy fotograficzne przedstawiające najciekawsze zabytki obu gmin. Wystawa fotograficzna przedstawiająca najciekawsze zabytki gminy Mała Morawka będzie wystawiona po stronie polskiej razem z nową ekspozycją w Brożcu, natomiast wystawa fotograficzna przedstawiająca najciekawsze zabytki gminy Walce będzie wystawiona w Małej Morawce w „Stodole Schindlera. W Małej Morawce odbędzie się międzynarodowe seminarium turystyczne pt. „Potencjał turystyczny gmin pogranicza polsko-czeskiego“ poświęcone kulturze i  atrakcjom turystycznym obu regionów przygranicznych,  które przedstawią zaproszeni eksperci. Uczestnikami seminarium będą mieszkańcy obu gmin oraz organizacje turystyczne. Mieszkańcy gminy Walce będą mogli zapoznać się z atrakcjami turystycznymi sąsiadów podczas wyjazdów do m. Bruntal i Mała Morawka, a mieszkańcy gminy Mała Morawka będą mogli zwiedzić Opole i Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, ponadto, w ramach projektu będzie możliwość spotkania się i integracji mieszkańców obu gmin.

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Walce!
Poniżej przesyłamy Państwu dwa zaproszenia na wernisaże wystawy fotograficznej w Małej Moravce oraz w Spichlerzu w Brożcu.
Wystawy zostaną udostępnione publiczności od dnia 01 kwietnia 2019r. 
Zwiedzanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem +48 537 222 394


PDFPlakat Wzmacnianie wspólnego potencjału turystycznego pogranicza polsko-czeskiego 2018.pdf (1,14MB)