Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów

                                                                                                     Walce, dnia 25.07.2013 r.

 IK-PP.6733.1.2013                
 

OBWIESZCZENIE

 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Zabierzów

             Zgodnie z art. 10 § 1  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z poźn. zmianami.), zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Zabierzów działki nr: 84, 83, 78, 73, 74, 72, 69, 68, 86, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 106, 119/1, 119/2, 61 km.2: działki nr 428, 348-km.4, działki nr 660, 647, 665, 664, 669, 670, 677 - km.5, działka nr 16/1-km.1

            Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zapewnia się stronom czynny udział w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.
W związku z powyższym informuje się, zainteresowane strony mogą zgłaszać uwagi i wnioski w
Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Walcach (pokój nr 14). Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Wójt Gminy Walce
/-/ Bernard Kubata              

DOCObwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego.doc (26,00KB)                                                                                      

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok       
Data wytworzenia: 2013-07-25