Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitranej

                                                                                                 Walce, dnia 07.08.2013 r.

  IK-PP.6733.1.2013                

 

OBWIESZCZENIE

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 Wójt Gminy Walce

podaje do wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2013 r. wydana została decyzja Nr IK-PP.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zabierzów na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów wsi Zabierzów działki nr: 84, 83, 78, 73, 74, 72, 69, 68, 86, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 106, 119/1, 119/2, 61 km.2: działki nr 428, 348-km.4, działki nr 660, 647, 665, 664, 669, 670, 677 - km.5, działka nr 16/1-km.1.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 (pokój nr 14) w godzinach pracy urzędu. 

                                                                                      

                                                                                                                                                                Wójt Gminy Walce
                                                                                                                                                               /-/ Bernard Kubata


 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok     
Data wytworzenia: 2013-08-07