Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta w roku 2018

PDFZarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce na 2018 rok.pdf (2,08MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.02.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli na rok 2018-2019.pdf (71,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.03.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2018 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do klas I szkół podstawowych 2018-2019.pdf (83,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.04.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.01.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli.pdf (140,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.05.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.01.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (245,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.06.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.01.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sparwie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (49,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.07.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 02.02.2018 w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (27,64KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.08.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.02.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (69,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.09.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.02.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (85,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.02.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (103,51KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.11.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.02.2018 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (198,70KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.12.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.02.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (41,66KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.13.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.02.2018 w sprawie zmiany przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (44,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.02.2018 w sprawie określenia współczynnika dla jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Walce.pdf (43,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.15.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.02.2018 w sprawie okrślenia formy przekazywnia sprawozdań budżetowych przez kier. jedn. oraz kier. jedn. obsługujących Gminy Walce.pdf (49,78KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.16.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (286,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.17.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.02.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (81,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.18.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 01.03.2018 w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosku o dofinansowanie.pdf (51,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.21.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach za 2017 rok.pdf (28,62KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.22.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za 2017 rok.pdf (36,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.23.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.03.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (247,42KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.24.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2018 w sprawie przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach za 2017 rok.pdf (293,58KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.25.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (69,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.26.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.03.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (40,08KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.27.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.03.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Walce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawoz. rocznego z wykonania budżetu Gminy Walce.pdf (6,25MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.28.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.03.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach za 2017 rok.pdf (31,56KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.29.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.03.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (37,25KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.30.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.03.2018 w sprawie aktualizacji informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu.pdf (44,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.32.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (246,46KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.33.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 zmieniające nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (49,36KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.34.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.131.2016 Wójta Gminy Walce z dnia 30.12.2016 w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podaku.pdf (43,63KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.35.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.04.2018 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w Gminie Walce w 2018 roku.pdf (40,91KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.36.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 20.04.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce.pdf (222,47KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.38.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (639,82KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.39.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (153,81KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.40.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2018 w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2017 rok.pdf (626,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.41.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.04.2018 w sprawie upoważnienia do podpisywania wniosku o płatność.pdf (50,95KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.42.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.05.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (124,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.43.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (56,20KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.44.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 17.05.2018 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (107,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.45.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu Głównego Stanowiska Kierowania.pdf (41,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.46.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.05.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (109,01KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.47.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (45,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.48.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 22.05.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (63,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.49.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 22.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sparwie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (39,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.50.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy Walce.pdf (63,60KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.51.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.05.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 roku.pdf (132,95KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.52.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.05.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (36,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.54.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 05.06.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (403,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.55.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 05.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sparwie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (121,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.56.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 06.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (223,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.57.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (90,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.58.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (92,77KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.59.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 07.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (85,74KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.60.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.06.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (66,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.61.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (49,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.62.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (73,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.63.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (47,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.64.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (44,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.65.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.06.2018 w sprawie upoważanienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej.pdf (44,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.66.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (86,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.67.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (293,75KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.68.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (443,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.69.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.07.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (45,23KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.70.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.07.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (46,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.71.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.07.2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (44,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.72.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 11.07.2018 w sprawie ogłoszenia o I przetargu na nieruchomość gruntową.pdf (154,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.73.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2018 w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.pdf (375,17KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.74.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2018 w sparwie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (317,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.75.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.07.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych.pdf (127,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.76.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (296,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.78.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.07.2018 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od 1.01 do 30.06 2018r..pdf (279,16KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.79.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (171,34KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.10.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 r. z budżetu Gminy Walce.pdf (131,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.82.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 20.08.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf (71,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.83.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.08.2018r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce z I półrocze 2018 r..pdf (5,32MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.84.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.08.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (512,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.87.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.08.2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.pdf (469,26KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.88.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 11.09.2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi.pdf (627,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.90a.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 20.09.2018r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego w 2019 roku.pdf (39,44KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.91.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.09.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (93,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.92.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.09.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w użyczenie.pdf (175,30KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.94.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.09.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (417,67KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.96.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.09.2018r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.pdf (108,39KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.99.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 09.10.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji celowej w 2018 r. z budżetu Gminy Walce.pdf (131,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.101.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (472,97KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.103.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 19.10.2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej wykonania budżetu Gminy Walce za okres od dnia 1.01.do 30.09 2018 r..pdf (224,12KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.104.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (368,93KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.106.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie poziomu szczegółowości sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce.pdf (193,19KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.107.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf (91,88KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.108.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.10.2018r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o zmianę w projekcie.pdf (46,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.109.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26 października 2018r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o zmianę w projekcie.pdf (51,98KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.110.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.pdf (3,24MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.111.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.11.2018 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (1,57MB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.112.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (706,48KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.114.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf (106,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.117.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.11.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2019r..pdf (271,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.118.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 04.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budż.pdf (98,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.123.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.12.2018 w saprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Walce.pdf (64,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.124.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.112.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Walce na 2018 rok.pdf (344,84KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.126.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 19.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżeto.pdf (729,61KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.128.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budż.pdf (197,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.129.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2018 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (115,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.131.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 27.12.2018 w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budzetowej na 2019 rok.pdf (37,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.132.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.01.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budż.pdf (70,57KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.133.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Walce.pdf (275,50KB)