Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt aranżacji wystawy stałej w budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu (UNIEWAŻNIONY)

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 21 sierpnia 2018.pdf (321,00KB)


PDFZapytanie ofertowe nr ZP 271 10 26 2018 z dnia 10 sierpnia 2018.pdf (2,32MB)

PDFzał nr 1 Wzór oferty.pdf (586,75KB)

PDFzał nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków.pdf (76,40KB)

PDFzał nr 3 wykaz usług.pdf (595,39KB)

PDFzał nr 4 Wykaz osób.pdf (86,45KB)

PDFzał nr 5 Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf (80,26KB)

PDFzał nr 6 Wzór umowy.pdf (84,79KB)

Załącznik nr 7 Program funkcjonalno - użytkowy

PDFPFU Spichlerz Brożec 06.pdf (207,50KB)
PDFZAL_1 Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf (7,34MB)
PDFZAL_2 Pozwolenie na budowę.PDF (897,17KB)
PDFZAL_3 Pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konswerwatora Zabytków.pdf (1,09MB)
PDFZAL_4 Ekspertyza o stanie technicznym budynku oraz program konserwatorski.pdf (19,57MB)
PDFZAL_5 Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane.pdf (499,80KB)
PDFZAL_6 Lista eksponatów.pdf (2,25MB)
PDFZAL_7 Schemat układu wystawy.pdf (63,50KB)
PDFZAL_8 Zdjęcia obiektu w trakcie prac.pdf (1,81MB)
PDFZAL_9 Kosztorys inwestorski.pdf (82,32KB)

Załącznik nr 8 Projekt budowlany

PDFMETRYKA.pdf (192,08KB)
PDFOPIS TECHNICZNY.pdf (392,04KB)
PDFWYPOSAŻENIE.pdf (182,84KB)
PDF20 - RZUT PRZYZIEMIA.pdf (195,95KB)
PDF27 - PRZEKRÓJ A-A.pdf (218,20KB)

Instalacje elektryczne
PDFIE METRYKA.pdf (73,44KB)
PDFIE OPIS.pdf (69,72KB)
PDFRzut piętra.pdf (304,57KB)
PDFRzut przyziemia.pdf (512,25KB)


PDFZałącznik nr 9 Kosztorys inwestorski.pdf (82,32KB)

PDFZałącznik nr 10 Lista przedmiotów.pdf (22,92KB)