Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w najem i dzierżawę do dnia 28.02.2015

WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najem, na czas oznaczony, położonych na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.10.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lutego 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf
PDFZarządzenie Nr Or 0050.9.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 19 lutego 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem.pdf
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.7.2015Wójta Gminy Walce z dnia 16 lutego 2015 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Walce w drodze przetargowej, położonych w Nowych Kotkowicach i Starych Kotkowicach  gmina Głogówek. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4667557

DOCZarządzenie Nr Or.0050.1.2015 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2015 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Walce w drodze bezprzetargowej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4667557

PDFZarządzenie Nr Or.0050.113.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 19 grudnia 2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Walce w drodze bezprzetargowej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4667557

PDFZarządzenie Nr Or.0050.100.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 21 listopada 2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.pdf


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.76.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 15 września 2014 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Walce w drodze bezprzetargowej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4667557

DOCZarządzenie Nr Or.0050.67.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 22 sierpnia 2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.doc


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Walce w drodze bezprzetargowej. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4667557


DOCZarządzenie Nr Or.0050.54.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 4 lipca 2014 r w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.doc


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.45.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 29 maja 2014 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or 0050.37.2014 Wójta Gminy Walce z dnia 15 maja 2014 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.doc

DOCZarządzenie Nr Or 0050.38.2014Wójta Gminy Walce z dnia 15 maja 2014 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem dotychczasowemu najemcy na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce we wsi Rozkochów ul. Wiejska 28, stanowiące jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.78.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 22 listopada 2013 r.doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.65.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 29 październik 2013 r..doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony, położonej na terenie gminy Walce stanowiące jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.50.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 04 września 2013 r.doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu na czas oznaczony, położonych na terenie gminy Walce stanowiących jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.5.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2013 r..doc
DOCZarządzenie Nr Or.0050.6.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2013 r..doc
DOCZarządzenie Nr Or.0050.7.2013 Wójta Gminy Walce z dnia 27 lutego 2013 r..doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 oraz na stronach internetowych urzędu został podany wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony oraz wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Walce w drodze bezprzetargowej działki nr  1107,  wieś Stradunia o pow. 0,0420 ha oraz działki nr 2839, wieś Walce o pow. 0,0050 ha

DOCZarządzenie Nr Or.0050.53.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 13 września 2012 r..doc
DOCZarządzenie nr Or.0050.55.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 27 września 2012 r.doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony, położonych na terenie gminy Walce stanowiących jej mienie komunalne.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.42.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 06 sierpnia 2012 r..doc
DOCZarządzenie Nr Or.0050.43.2012 Wójta Gminy Walce z dnia 06 sierpnia 2012 r..doc


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata dotychczasowemu najemcy oraz o odstąpieniu od trybu przetargowego zawarcia umowy najmu, położonych na terenie gminy Walce stanowiących jej mienie komunalne

DOCZarządzenie Nr Or.0050.30.2012 z dnia 19 czerwca 2012r.doc
 


WÓJT GMINY WALCE informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18 został wywieszony wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu, położonych na terenie gminy Walce stanowiacych jej mienie komunalne.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Walce pokój 14, telefon 77- 4660 108.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.1.2012 z dnia 09 stycznia 2012r.doc