Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sektorowy Program Operacyjny

logo SPO Rol1.jpegProjekty współfinansowane z Sektorowego Programu logoue.jpeg
Operacyjnego


Gmina Walce realizuje projekty współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 pn.

1. Urządzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Brożcu,
Dnia 09 listopada 2005 roku zakończona została realizacja zadania.
Koszt zrealizowanego projektu wyniósł:
40 824,92 zł. z czego dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego wyniosło 26 770,00 zł.
zdjęcia Brożec 1.jpeg
zdjęcia Brożec 2.jpeg
zdjęcia Brożec 3.jpeg

2.Przebudowa sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach,

„Przebudowa Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach  W dniu 28.04.2006 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy „BARTON” J. Barton, ul. Prusa 14, 48 -50 Głogówek na kwotę netto: 135.144,04  + VAT 22% 29.731,69 . Cena brutto 164.875,73 zł.

                na nadzór inwestorski w w/w zadaniu został wybrany wykonawca tj: Usługi Budowlane z Zakresu Projektowania i Nadzorowania –Adam Nossol ul. Lipowa 4  47-344 Walce na kwotę 4.000,00 + 22 % VAT 880,00. Cena brutto 4.880,00 zł.

                  Całkowita wartość zadania po wybraniu oferentów wynosi : 146.144,04 zł netto

 178.295,73 zł brutto.
Rozpoczęcie zadania 06.05.2006 r.

Zadanie zostanie  zakończone   w  dniu 06.07.2006 r.
HPIM1034.jpeg
HPIM1020.jpeg
HPIM1018.jpeg
HPIM1024.jpeg
Obraz 084.jpeg
Obraz 043.jpeg

3.Remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach,
„Remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach”
W dniu 11.04.2006 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy  „KUPO-BAU” K. Poręba, ul. Sportowa 5 48 – 250 Głogówek  na kwotę netto: 216.428,33  + VAT 22%  47.614,23. Cena brutto 264.042,56.
                      na nadzór inwestorski w w/w zadaniu został wybrany wykonawca tj: Biuro projektowo – Budowlane    ul. 3 – go Maja 16, 48 – 250 Głogówek na kwotę 3.950,00 + 22 % VAT 869,00. Cena brutto 4.819,00.
                  Całkowita wartość zadania po wybraniu oferentów wynosi : 223.118,33 zł netto
272.204,36 zł brutto.
Rozpoczęcie zadania 26.04.2006 r.
Zadanie zostanie  zakończone   w  dniu 25.08.2006 r.
HPIM1022.jpeg
HPIM1035.jpeg
HPIM1036.jpeg
HPIM1046.jpeg
Obraz 082.jpeg
Obraz 081.jpeg
Obraz 007.jpeg
Obraz 004.jpeg
Obraz 005.jpeg
 4.Budowa kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni
„Budowa kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni”
W dniu 19.04.2006 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa  Produkcyjno Usługowo – Handlowego „MAK-RO” S. Górski, J. Górska Spółka Jawna ul. Witosa 1 a      48 – 120 Baborów na kwotę netto: 122.937,99  + VAT 22%  27.046,36. Cena brutto 149.984,35 zł.
                      na nadzór inwestorski w w/w zadaniu został wybrany wykonawca tj: Biuro Projektowo – Budowlane    ul. 3 – go Maja 16, 48 – 250 Głogówek na kwotę 3.150,00 + 22 % VAT 693,00. Cena brutto 3.843,00.
                  Całkowita wartość zadania po wybraniu oferentów wynosi : 128.417,49 zł netto
156.669,35 zł brutto.
Rozpoczęcie zadania 28.04.2006 r.
Zadanie zostanie  zakończone  zgodnie umową Nr 341/31/2/06 z dnia 27.04.2006r. w  dniu 28.06.2006 r. 
HPIM0743.jpeg
HPIM0753.jpeg
HPIM0851.jpeg
HPIM0880.jpeg
HPIM0881.jpeg
HPIM0880.jpeg
HPIM0891.jpeg
HPIM0922.jpeg
HPIM1004.jpeg
HPIM1006.jpeg
W dniu 07-07-2006 r. przeprowadzono odbiór ostateczny budowy kortu tenisowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Straduni i oddano kort do użytku.
HPIM1021.jpeg
HPIM1027.jpeg
HPIM1026.jpeg
HPIM1025.jpeg
opracowali:  Marek Smandzik, Ilona Wyciślok