Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z dniem 19.10.2006 ogłasza możliwość prekwalifikacji projektów do poddziałania 2.2.1. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw - dotacje na innowacyjne inwestycje.

Celem poddziałania 2.2.1 SPO WKP jest poprawa poziomu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych inwestycji polegających na:
- utworzeniu lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź
- polegających na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Główny nacisk położony będzie na wspieranie nowych inwestycji zwiększających innowacyjność przedsiębiorstw, mierzoną stopniem innowacyjności produktów i procesów produkcyjnych. Minimalna wartość wsparcia wynosi 500 tys. PLN.

Cele szczegółowe:
- wzrost nakładów na inwestycje przedsiębiorstw,
- wzrost wskaźnika innowacyjności przedsiębiorstw, unowocześnienie technologii,
- wzrost wydajności pracy i poprawa jakości,
- poprawa stanu środowiska,
- poszerzenie oferty produktowej i/lub usługowej.

W ramach poddziałania do wykorzystania pozostało 680 milionów złotych. Dofinansowanie zostanie przyznane firmom wykorzystującym nowoczesne technologie. Funduszy starczy dla około 600 projektów inwestycyjnych.

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski dopiero pod koniec tego roku. Jednak już teraz można sprawdzić, czy planowany do realizacji projekt ma szansę uzyskać dofinansowanie. Poniżej zamieszczamy formularz do prekwalifikacji, czyli oceny wstępnych planów projektów, wraz z instrukcją wypełniania. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną pod adres punktu konsultacyjnego przy Regionalnej Instytucji Finansującej działającej w województwie gdzie będzie miała miejsce inwestycja.

Celem prekwalifikacji jest sprawdzenie, czy projekt inwestycyjny jest zgodny z założeniami programu oraz czy przedsiębiorca ma szanse otrzymać wymaganą liczbę punktów w ocenie merytorycznej i uzyskać dofinansowanie. Pozwoli to przynajmniej niektórym przedsiębiorcom uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przygotowaniem pełnych wersji wnioków, które mają bardzo niewielkie szanse bądź wręcz nie mogą zostać dofinansowane.

Punkty konsultacyjne będą przeprowadzały ocenę bezpłatnie. Po maksymalnie 10 dniach przedsiębiorca otrzyma odpowiedź, na jaką liczbę punktów łącznie może liczyć lub jakie cechy projektu wykluczają go z ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.2.1 SPO-WKP. Otrzyma także informację, czy wydatki, jakie wpisał do projektu, kwalifikują się do dofinansowania, a także czy wnioskowana kwota dofinansowania jest zgodna z regionalną mapą pomocy.

Należy jednak pamiętać, że uzyskana pozytywna ocena wstępnego planu projektu nie uprawnia przedsiębiorcy do otrzymania wsparcia i nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku, gdy ocena projektu dokonana na postawie ostatecznej dokumentacji projektowej będzie negatywna. Dopiero złożenie prawidłowo przygotowanego wniosku w formacie udostępnionym w chwili ogłoszenia naboru do poddziałania 2.2.1, będzie podstawą do ubiegania się o wsparcie.

Aby obejrzeć szczegółowe informacje na ten  temat kliknij poniższy odnośnik:
http://www.rif.opole.pl/index.php?nr=174    lub
informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Marek Smandzik
data wytworzenia: 07-11-2006 r.