Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INTERREG IIIA Czechy - Polska

DOCLogo INTERREG IIIA Czechy - Polska.doc (187,50KB)   
 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
 
Program Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIA Czechy – Polska
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad 


           Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego z dnia 14-12-2005 roku wniosek Gminy Walce dotyczący wydania publikacji pn. „Historia i współczesność Gminy Walce” spełnił wszystkie wymagane kryteria i może być dofinansowany ze środków programu INTERREG IIIA Czechy – Polska. 
    Projekt jest komplementarny do projekty Partnera Czeskiego – Gminy Mala Moravka, która będzie składać w Lutym 2006 roku wniosek na projekt opracowania publikacji promocyjno – turystycznej pn. „Mala Moravka turystyczny raj” z wkładką na temat gmin partnerskich. Całkowity budżet projektu opiewa na kwotę 99 454,40 zł.
      W dniu 04-05-2006 r. podpisano umowę z wykonawcą publikacji  tj. firmą NETKONCEPT s.c. w Opolu, która zobowiązała się wykonać zamówienie do 30-09-2006 r. 
      W dniu 25 lipca 2006 roku podpisana została umowa o dofinansowanie na kwotę 58.804,00 zł z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 44.103,00 ze środków budżetu państwa 5.880,40

      W dniu 30.09.2006 roku protokolarnie przekazano gminie 3000 egzemplarzy  publikacji wraz z wkładką terenów inwestycyjnych i prezentacja multimedialna na płytach CD z czego 10 % zostało przekazanych  Czeskiej Gminie Partnerskiej Mala Moravka. Pezentacja multimedialna została również opublikowana i jest dostępna na stronie głównej www.walce.pl
 

 

 

informację wytworzył(a): Marek Smandzik
za treść odpowiada: Marek Smandzik
data wytworzenia: 02-01-2006 r.