Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Logo UE1.jpeg


1. Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach

Głównym celem projektu jest poprawa stanu infrastruktury drogowej prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Walce, nastąpi wzrost mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców gminy Walce. Poprawią się warunki życia na obszarach wiejskich. Nastąpi upłynnienie ruchu pojazdów, co w rezultacie nmna poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie drogi, skróci się czas przejazdu, zmniejszenie hałasu. Przebudowa drogi przyczyni się do stworzenia połączenia z drogą o podwyższonym standardzie z drogą krajową nr 45.

Wydatki ogółem na pokrycie całego projektu wynoszą: 1.061.500,00,-zł
- dofinansowanie wynosi: 902.275,00,-zł
- własny wkład budżetu gminy wynosi: 159.225,00,-zł
 


Długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach została zakończona. Dzięki zrealizowanemu projektowi zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych, ponieważ zostały wybudowane nowe szersze chodniki, jak również bardzo poprawiło się bezpieczeństwo kierowców dzięki korekcie łuków oraz poszerzeniu jezdni.
Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania infrastruktura drogowa poddziałanie drogi lokalne.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 688.455,65,-zł z czego kwota dofinansowania wynosi 585.171,57,-zł.
W ramach projektu zostało wykonane 1545 m nowej nawierzchni oraz wybudowano 677 m chodnika. Inwestycja poprawiła standard ulicy Zamkowej, zwiększyła dostępność komunikacyjną do Ośrodka Zdrowia w Walcach, Urzędu Pocztowego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Przedszkola.
Równocześnie zostało przebudowane skrzyżowanie ulicy Zamkowej z 1-go Maja, które w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Walce. 

Przed realizacja W trakcie realizacji Po realizacji
Obraz 015.jpeg
mmmmm 173.jpeg
 DSC01188-1.jpeg
mmmmm 171.jpeg
  mmmmm 172.jpeg
  Obraz 022.jpeg
  Obraz 017.jpeg
mmmmm 167.jpeg
mmmmm 168.jpeg
Obraz 013.jpeg

  

2. Przebudowa ulicy Krzywej w Walcach.

Zakończono projekt pn.: "Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę jezdni i chodnika ulicy Krzywej w Walcach”. Projekt finansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania: Infrastruktura drogowa, poddziałanie: Drogi lokalne
Wartość całej inwestycji wyniosła 505 734,51 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 400 681,58 zł.
Zakres robót obejmował:
- wykonanie 0,417m nowej nawierzchni oraz nowego chodnika,
- modernizację linii energetycznej oraz zamontowanie 19 słupów oświetleniowych.

 DSC05317.jpeg DSC05319.jpeg DSC05320.jpeg DSC05321.jpeg DSC05322.jpeg DSC05324.jpeg

DSC05359.jpeg DSC05362.jpeg DSC05363.jpeg DSC05364.jpeg DSC05365.jpeg DSC05369.jpeg

  2. Przebudowa ulicy Diamentowej w Straduni.

 

Ukończono i oddano do użytkowania kolejną inwestycję poprawiającą stan infrastruktury dróg w naszej gminie oraz wpływającą na wzrost atrakcyjności, konkurencyjności ekonomicznej i społecznej obszarów wiejskich, poprzez stworzenie warunków dla wzrostu inwestycji i zatrudnienia, a także przyczyniającej się do wzrostu mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców oraz do dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Przebudowa ulicy Diamentowej  w Straduni zwiększyła komunikacyjność i podniosła standardy bezpiecznego użytkowania. Projekt zwiększył dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych w Straduni oraz stworzył połączenie z drogą krajową nr 45, stanowiącą ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do autostrady A4 i Republiki Czeskiej (miasto Ostrawa).
Przebudowa ulicy zwiększyła bezpieczeństwo pieszych, poprzez wybudowanie nowego chodnika o szer. 1,50 m. Korekta łuków drogi, poszerzenie jezdni oraz wybudowanie miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych poprawiło bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Poprawiła się płynność ruchu kołowego w wyniku poprawy jakości drogi oraz oddzielenia ruchu pieszego. Poprawa jakości nawierzchni zmniejszy także ilość awarii pojazdów, zmniejszeniu ulegnie zużycie paliwa. Nastąpiła również poprawa dostępności do ośrodków miejskich na terenie aglomeracji opolskiej (Głogówek, Krapkowice, Gogolin, Zdzieszowice)
.

Projekt
pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni”  sfinansowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach działania: Infrastruktura drogowa, poddziałanie: Drogi lokalne. Wartość całej inwestycji wyniosła 508 509,03 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 428 573,42 zł.
Zakres robót obejmował:
-         przebudowę drogi, w tym wzmocnienie podłoża, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na odcinku 200 m, poprawa łuków drogi,
-         wybudowanie miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych,
-         wybudowanie chodnika dla pieszych o szerokości 1,5 m.

 DSC08959.1.jpeg DSC09870.1.jpeg DSC09872.1.jpeg

DSC02461.1.jpeg DSC02464.1.jpeg

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Konobrodzka
Data wytworzenia: 2010-03-03