Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2018

PDFZarządzenie nr Or.120.1.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 2.01.2018r. zmienające zarzadzenie Nr Or.120.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zmówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (89,89KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.2.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w sprawie ustalenia wykazu komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonanie planu finansowego Urzedu Gminy w Walcach w 2018 roku.pdf (58,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.3.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 11.01.2018r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.33.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 24.11.2017 w sparwie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.pdf (39,69KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.5.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora VII Grupy zakupowej.pdf (47,52KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.6.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.01.2018r. w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwestycyjnych.pdf (36,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.8.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 5.02.2018 r. zmianiające zarządzenie nr OR.120.33.2017 Wójta Gminy Walce z dnia 24.11.2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w OSP.pdf (39,39KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.9.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 7.02.2018 w sprawie podziału kosztów ponoszonych w związku z realizacją wybranych zadań z zakresu administracji rządowej.pdf (38,48KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.10.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 14.02.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i likwidacji.pdf (51,07KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.11.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 1.03.2018 w sprawie upoważnienia pracowników gminy do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot akcyzy.pdf (43,65KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.14.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 11.04.2018r. w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej kosztów oraz wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektu.pdf (155,29KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.15.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.04.2018r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.2.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 r. w spr. ustalenia wykazu komórek organiz. odpowied.za wyk.planu fin..pdf (40,97KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.18.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.05.2018r. w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (56,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.19.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.05.2018r. w sprawie wyznaczenia IODO w Urzędzie Gminy w Walcach oraz określenia zakresu czynności.pdf (40,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.20.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.05.2018r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (81,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.21.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 25.05.2018r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemami informat..pdf (48,43KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.23.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 16.08.2018r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.pdf (62,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.24.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.05.2018r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i likwidacji.pdf (51,96KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.25.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 4.06.2018r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia przyczyn i okoliczności.pdf (52,13KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.26.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 12.06.2018r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (50,02KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.27.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.06.2018r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.2.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 r. w spr. ustalenia wykazu komórek organiz. odpowied.za wyk.planu fin..pdf (40,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.28.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.06.2018 w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację zadania.pdf (35,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.30.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 02.07.2018 w sprawie upoważnienia pracowników gminy do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot akcyzy.pdf (43,87KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.31.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 02.07.2018 w sprawie upoważnienia.pdf (33,38KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.33.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 7.08.2018 w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu pn. Budowa wiaty rekreacyjne j.pdf (183,35KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.34.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.08.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i likwidacji środków trwałych.pdf (52,24KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.35.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 28.08.2018 w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rowiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (49,36KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.36.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 29.08.2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach.pdf (200,50KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.39.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 7.09.2018r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy.pdf (37,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.40.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 24.09.2018r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód.pdf (32,49KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.42.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 15.10.2018r. w sparwie urealnienia ksiąg rachunkowych Urzędu Gminy w Walcach.pdf (42,03KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.43.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 18.10.2018r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.2.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w spr. ustalenia wykazu komórek organiz. odpowied. za wyk. planu.pdf (42,53KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.44.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 30.10.2018r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.2.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w spr. ustalenia wykazu komórek organiz. odpowied. za wyk.plan fin..pdf (41,31KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.46.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 20.11.2018r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.2.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018r. w spr. ustalenia wykazu komórek organiz. odpowied. za wyk.planu fin.pdf (44,15KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.47.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (469,18KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.48.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018r. w sprawie upoważnienia do wykonywania w imieniu pracodawcy czynności związanych z bieżącą pracą urzędu.pdf (39,83KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.49.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 26.11.2018r. w sprawie upoważnienia do wykonywania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.pdf (34,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.50.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 03.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskaznymi przez organizacje pozarządowe.pdf (239,09KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.51.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 4.12.2018r. w sparwie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (28,86KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.54.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 7.12.2018r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (84,66KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.55.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 7.12.2018r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.2.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2018 r. w spr. ustalenia wykazu komórek organiz. odpowied.za wyk.planu fin..pdf (41,71KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.56.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 17.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (36,40KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.59.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzedzie Gminy w Walcach.pdf (160,79KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.60.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 21.12.2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych.pdf (49,76KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.63.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o udzielenie dotacji na zadanie z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.pdf (48,73KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.66.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (55,94KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.67.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Walcach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.pdf (201,33KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.68.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie upoważnienia do wykonywania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.pdf (34,06KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.69.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 31.12.2018r. w sprawie upoważnienia do wykonywania w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy.pdf (32,38KB)