Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu w roku 2019

PDFZarządzenie Nr Or.120.1.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 2.01.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Walce.pdf (563,79KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.2.2019 Wójta miny Walce z dnia 4.01.2019 r. Wójta Gminy Walce zmieniające zarządzenie Nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości .pdf (708,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.3.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10.01.2019 r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora VIII Grupy Zakupowej na zakup energii elektrycznej w 2020 r. przez Odbiorców Końcowych.pdf (523,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.4.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 16.01.2019 r.zmieniające zarządzenie Nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości.pdf (710,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.5.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie podziału kosztów ponoszonych w związku z realizacją wybranych zadań w zakresie administracji rządowej w Urzędzie gminy w Walcach w 2010 roku.pdf (538,27KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.6.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzedzie Gminy w Walcach.pdf (1,08MB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.7.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego.pdf (476,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.8.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.57.2018 WójtaGminy Walce z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie wyodrębnionej eweidencji księgowej projektu pn. Termomodernizacja....pdf (906,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.10.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zadad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (403,18KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.11.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 lutego 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.14.2018 Wójta Gminy Walce z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyodrębnionej eweidencji księgowej kosztów oraz wydatków....pdf (1,04MB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.12.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjnego.pdf (397,14KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.13.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 22 marca 2019r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.pdf (883,13KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.14.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwoiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (506,23KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.16.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urżedzie Gminy Walce.pdf (566,42KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.17.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10 maja 2019r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz nadania regulaminu organizacyjnego.pdf (930,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.18.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 10 maja 2019r. w sprawie upoważnienia do wysepowania z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o udostepnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji kierowców w zakresie posiadania....pdf (461,29KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.19.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 24 maja 2019r. w sprawie uruchomienia procedur drugiego stopnia alarmowego CRP w Urzędzie Gminy Walce.pdf (655,57KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.20.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 3 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzedzie Gminy w Walcach.pdf (458,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.21.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wyodrębnionej ewidencji ksiegowej kosztów oraz wydatków ponoszonych w ramach mikroprojektu pn. Projekt 112.pdf (1,81MB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.22.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2019r. zmieniające Zarządzenie Nr0152 18 2008 z dnia 15 października 2008r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze.pdf (481,73KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.23.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia.pdf (356,34KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.24.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji wraz z ałącznikami dotyczącymi zadania pn.Unieszkodliwienie wyrobów....pdf (490,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.26.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o płatność wraz z załącznikami dotyczącymi zadania pn.Budowa kanalizacji dla wsi Brożec - etap I.pdf (467,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.27.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o płatność wraz z załącznikami dotyczącymi zadania pn.Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach.pdf (466,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.28.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie upoważnienia do wystepowania z wnioskami o udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych.pdf (386,59KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.29.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 5 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i likwidacji pozostałych środków trwałych.pdf (970,03KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.30.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 5 lipca 2019r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzedzie Gminy w Walcach.pdf (416,80KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.31.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie upoważnienia.pdf (358,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.33.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (521,34KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.36.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 września 2019r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.pdf (846,58KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.37.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 12 września 2019r. zmieniająca zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (469,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.38.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 9 października 2019r. w sprawie uruchomienia procedur drugiego stopnia alarmowego CRP w Urzędzie Gminy Walce.pdf (367,27KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.39.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 11 października 2019r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej do przeprowadzenia oceny stanu technicznego i likwidacji środków trwałych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych.pdf (676,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.120.40.2019 Wójta Gminy Walce z dnia 5 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy w Walcach.pdf (2,11MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.41.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 05.11.2019 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (339,37KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.42.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 27.11.2019 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.pdf (2,60MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.43.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 04.12.2019 r. w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publi.pdf (1 019,90KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.44.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 04.12.2019 r. zmieniające zarządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta gminy Walce z dn. 21.01.2011 r.pdf (748,59KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.45.2019 Wójta Gminy Walce z dn.04.12.2019 r. w sprawie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób.pdf (2,73MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.45a.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 04.12.2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach.pdf (568,31KB)

PDFZarządzenie nr Or.120.46.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 20.12.2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzdzie Gminy w Walcach.pdf (1,79MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.47.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 27.12.2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Publicznego Żłobka w Walcach.pdf (3,42MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.48.2019 Wójta Gminy Walce z dn. 27.12.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Walcach.pdf (3,33MB)

PDFZarządzenie nr Or.120.49.2019 Wójta Gminy Walce z dn.31.12.2019 r. zmieniające zrządzenie nr Or.120.4.2011 Wójta Gminy Walce z dn.21.01.2011 r. w sprawie ustalenia zasad.pdf (1,41MB)