Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - III sesja Rady Gminy Walce 13.02.2019 r.

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH

NA III SESJI RADY GMINY WALCE

W DNIU 13 LUTY 2019 ROKU

 

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Tomasz Banaś

2. Iwona Hruzik

3. Gerlinda Ślusarczyk

4. Paweł Król

5. Józef Reinhard

6. Dawid Dudek

7. Robert Jurczyk

8. Waldemar Stokłosa

9. Marek Kołodziejczyk

10. Gabriela Kubis

11. Jarosław Brzezinka

12. Józef Nossol

13. Mateusz Burczyk

14. Renata Polok

15. Bernadeta Latus-Suchińska

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności  międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok;

Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Dawid Dudek, Paweł Król, Robert Jurczyk, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

Wyniki imienne:

ZA(15): Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Renata Polok, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

Wyniki imienne:

ZA(15):  Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk, Dawid Dudek

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

c. zmieniająca uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr V/24/2011 Rady Gminy Walce z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Wyniki imienne:

ZA(14):  Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(1):Paweł Król

d. zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce

Wyniki imienne:

ZA(14): Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Józef Reinhard, Józef Nossol, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(1):Paweł Król

e. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.

Wyniki imienne:

ZA(15):Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

f. w sprawie przedłużenia umowy najmu;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu.

Wyniki imienne:

ZA(15): Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Paweł Król, Robert Jurczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

g. w sprawie przedłużenia umowy najmu;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Robert Jurczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

h. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Walce na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

i. w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.

Wyniki imienne:

ZA(15): Paweł Król, Dawid Dudek, Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Renata Polok, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

j. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Wyniki imienne:

ZA(15):Tomasz Banaś, Paweł Król, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Gabriela Kubis, Waldemar Stokłosa, Józef Nossol, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

k. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;

Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika OPS w Walcach.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Paweł Król, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

Wyniki imienne:

ZA(15):Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Paweł Król, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Iwona Hruzik, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

l. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2019 rok;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce na 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):                                                                                                                                                                                           

 

Tomasz Banaś, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Mateusz Burczyk, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Renata Polok, Dawid Dudek

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

m. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce na 2019 rok;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Walce   na 2019 rok

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Dawid Dudek, Waldemar Stokłosa, Paweł Król, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Renata Polok, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

n. w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na 2019 rok;

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Walce na 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA(15):Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

o. zmieniająca uchwałę Nr XI/87/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Brożec;

Głosowanie nad podjęciem uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XI/87/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie  nadania statutu sołectwu Brożec.

Wyniki imienne:

ZA(15):Jarosław Brzezinka, Gerlinda Ślusarczyk, Marek Kołodziejczyk, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Paweł Król, Renata Polok, Józef Reinhard, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

p. zmieniająca uchwałę Nr XI/88/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Ćwiercie;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/88/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie   nadania statutu sołectwu Ćwiercie

Wyniki imienne:

ZA(15): Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Paweł Król, Iwona Hruzik, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Renata Polok, Jarosław Brzezinka, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

q. zmieniająca uchwałę Nr XI/89/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie  nadania statutu sołectwu Dobieszowice;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/89/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszowice.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Józef Reinhard, Paweł Król, Jarosław Brzezinka, Gabriela Kubis, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

 

BRAK GŁOSU(0):-

r. zmieniająca uchwałę Nr XI/90/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/90/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Grocholub.

Wyniki imienne:

ZA(15):Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Paweł Król, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Bernadeta Latus-Suchińska, Robert Jurczyk, Renata Polok, Józef Nossol, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

s. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/91/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Kromołów.

Wyniki imienne:

ZA(15): Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Paweł Król, Iwona Hruzik, Dawid Dudek, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Jarosław Brzezinka, Renata Polok

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

t. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie   nadania statutu sołectwu Rozkochów;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/92/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Rozkochów.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Paweł Król, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Renata Polok, Józef Nossol, Bernadeta Latus-Suchińska, Marek Kołodziejczyk, Jarosław Brzezinka, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

u. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie  nadania statutu sołectwu Stradunia;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/93/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Stradunia.

Wyniki imienne:

ZA(15):Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Paweł Król, Gabriela Kubis, Marek Kołodziejczyk, Józef Reinhard, Iwona Hruzik, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Renata Polok, Robert Jurczyk, Tomasz Banaś, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

v. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce;

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/94/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Walce.

Wyniki imienne:

ZA(15): Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Józef Nossol, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Paweł Król, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Gerlinda Ślusarczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

w. zmieniająca uchwałę Nr XI/95/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie nadania statutu sołectwu Zabierzów.

Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/95/07 Rady Gminy Walce z dnia 6 listopada 2007 roku w sprawie  nadania statutu sołectwu Zabierzów.

Wyniki imienne:

ZA(15): Gerlinda Ślusarczyk, Dawid Dudek, Marek Kołodziejczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Gabriela Kubis, Józef Nossol, Józef Reinhard, Paweł Król, Renata Polok, Tomasz Banaś, Jarosław Brzezinka, Mateusz Burczyk, Waldemar Stokłosa, Iwona Hruzik, Robert Jurczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.