Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

IV Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 27 luty 2019 r.

Walce, dnia  25 luty 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o    IV nadzwyczajnej  sesji  Rady Gminy Walce

która odbędzie się w dniu  27 luty 2019 roku (środa) o godz. 1600  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (6,03MB) PDFautopoprawka projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (7,32MB)
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce PDFprojekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (13,72MB)
c) w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce PDFprojekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczcym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf (1,24MB) PDFautopoprawka projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczcym organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf (1,24MB)
d) w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury PDFprojekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII 177 09 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury.pdf (707,66KB)
e) w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach PDFprojekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach.pdf (2,55MB)
f) w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach PDFprojekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów.pdf (886,36KB)
g) w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze PDFprojekt uchwały w sprawie popracia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze.pdf (797,04KB)
4) Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk