Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych - IV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Walce 27.02.2019 r.

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH

NA IV SESJI RADY GMINY

W DNIU 27 LUTEGO 2019 R.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Tomasz Banaś
 2. Iwona Hruzik
 3. Gerlinda Ślusarczyk
 4. Paweł Król
 5. Józef Reinhard
 6. Dawid Dudek
 7. Robert Jurczyk
 8. Waldemar Stokłosa
 9. Marek Kołodziejczyk
 10. Gabriela Kubis
 11. Jarosław Brzezinka
 12. Józef Nossol
 13. Mateusz Burczyk
 14. Renata Polok
 15. Bernadeta Latus-Suchińska


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 a. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok

Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA (15):

Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Gerlinda Ślusarczyk, Bernadeta Latus-Suchińska, Paweł Król, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Iwona Hruzik, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.

Wyniki imienne:

ZA (15):

Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Jarosław Brzezinka, Paweł Król, Renata Polok, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Mateusz Burczyk, Iwona Hruzik, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

b. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

Wyniki imienne:

ZA (15):

Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Dawid Dudek, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Józef Reinhard, Robert Jurczyk, Renata Polok, Paweł Król, Marek Kołodziejczyk, Mateusz Burczyk, Bernadeta Latus-Suchińska

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):-

BRAK GŁOSU(0):-

c. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce

Głosowanie nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce

Wyniki imienne:

ZA (14):

Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Józef Reinhard, Dawid Dudek, Gabriela Kubis, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Waldemar Stokłosa, Renata Polok, Iwona Hruzik, Mateusz Burczyk, Robert Jurczyk, Marek Kołodziejczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Paweł Król

BRAK GŁOSU(0):-

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce

Wyniki imienne:

ZA (14):

Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Gabriela Kubis, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Bernadeta Latus-Suchińska, Waldemar Stokłosa, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk, Józef Nossol

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

BRAK GŁOSU(1):Paweł Król

d. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia                 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXII/177/09 Rady Gminy Walce z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury

Wyniki imienne:

ZA (15):Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Józef Reinhard, Bernadeta Latus-Suchińska, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Renata Polok, Robert Jurczyk, Iwona Hruzik, Paweł Król, Mateusz Burczyk, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Gabriela Kubis

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(0):-

e. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Walcach

 

Wyniki imienne:

ZA (15):

Tomasz Banaś, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Gabriela Kubis, Józef Reinhard, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Iwona Hruzik, Józef Nossol, Robert Jurczyk, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(0):-

f. w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

Wyniki imienne:

ZA (15):

Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Tomasz Banaś, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Gabriela Kubis, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Renata Polok, Waldemar Stokłosa, Jarosław Brzezinka, Marek Kołodziejczyk, Robert Jurczyk, Józef Nossol, Mateusz Burczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(0):-

g. w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze

Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie poparcia dla działań Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczących nowej przeprawy na rzece Odrze

Wyniki imienne:

ZA (15):

Tomasz Banaś, Gabriela Kubis, Dawid Dudek, Gerlinda Ślusarczyk, Iwona Hruzik, Józef Reinhard, Jarosław Brzezinka, Renata Polok, Paweł Król, Bernadeta Latus-Suchińska, Józef Nossol, Waldemar Stokłosa, Robert Jurczyk, Mateusz Burczyk, Marek Kołodziejczyk

PRZECIW(0):-

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): -

BRAK GŁOSU(0):-

4. Zamknięcie sesji.
Zakończono sesję