Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gminy (28.09.2004 r.)

WÓJT GMINY WALCE
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż następujących nieruchomości
stanowiących własność Gminy Walce:

1. lokal mieszkalny nr 1 z powierzchnią przynależnych piwnic o łącznej powierzchni użytkowej 61,96 m 2 i udziałem 475/1000 części do gruntu i wspólnych części budynku położonego we wsi: Walce, karta mapy 2, działka 227/3 o pow. 0,0355 ha, przy ulicy Opolskiej 99, KW 41216/St. Nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej.
Cena wywoławcza wynosi 37 982,00 zł. w tym grunt 1 794,00.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.
2. działka 2938/2 o pow. 0,1971 ha wraz z budynkiem zlikwidowanej szkoły i przybudówką o łącznej powierzchni użytkowej 525 m 2, położona we wsi: Walce, karta mapy 9, przy ulicy Opolskiej 71, KW 46436/St. Nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza wynosi 127 500,00 zł. w tym grunt
37 500,00.
Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony zwrot kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów geodezyjnych, okazania granic w terenie oraz ogłoszeń. Koszt spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Ustala się wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, które może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Wadium należy wnieść w kasie Urzędu Gminy Walce (pokój nr 15) przy ulicy Mickiewicza 18 w Walcach najpóźniej do dnia 28.10.2004 r. do godziny 11.00

Przetarg odbędzie się w dniu 03.11.2004r. (środa) o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Walce ( sala narad na parterze).

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
.

Wójt Gminy Walce

Piotr Miczka

Walce dnia 28.09.2004r.