Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy w terminie

Walce, dnia 06.04.2009 r.
Nr PP-OŚ 7624-6/08


Zawiadomienie

o nie załatwieniu sprawy w terminie


W oparciu o art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) zawiadamiam, iż wydanie postanowienia w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej na 7 turbin na gruntach sołectwa Zabierzów, gmina Walce nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) z uwagi na konieczność przeprowadzenia wszelkich kroków niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu prawnego i faktycznego. Sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do 10.05.2009 r.

 

Wójt Gminy Walce
/-/
mgr Bernard Kubata

 

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Clean Energy Polska Sp. z o.o. ul. Wiejska 28 Rozkochów 47-344 Walce
2. Strony postępowania ;
a) tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Walce;
b) tablice informacyjne w miejscowości Zabierzów, Rozkochów.
c) strona internetowa Urzędu Gminy Walce
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ilona Wyciślok
Data wytworzenia: 06-04-2009 r.