Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Muzyka integruje narody

logo_cz_pl_eu_2661x255_rgb.png        logo EUROREGION PRADZIAD 3.png

Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice

 

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Walcach otrzymał dofinansowanie do projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001923 złożonego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Projekt nosi nazwę Muzyka integruje narody i zostanie dofinansowany kwotą 12.128,65 EUR

 

Głównym celem projektu jest spowodowanie jeszcze mocniejszej integracji (współpracy) lokalnej społeczności i instytucji po obu stronach granicy poprzez uczestnictwo w działaniach kulturalnych oraz umożliwienie osobom, które parają się różnymi dziedzinami kultury (muzyka, taniec, śpiew itp)  zaprezentowanie swojego kunsztu szerokiej publiczności. Charakter i repertuar tych prezentacji w sposób szczególny akcentować będzie tożsamość i tradycję poszczególnych narodów. Ważnym celem projektu jest bezpośrednia możliwość poznania i nawiązanie kontaktu z utalentowanymi muzycznie osobami (zespołami) pogranicza. Efektem realizacji projektu będzie możliwość łatwiejszego odszukania i połączenia się ogniw, w których uczestnicy projektu będą mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Niezbędne będzie zapewnienie infrastruktury scenicznej (wynajem sprzętu nagłośnieniowego, namiotu biesiadnego), gotowości wszystkich służb (medyczna, sanitarna, p-poż, elektryka itp), zapewnienie transportu i wyżywienia uczestnikom.

Projekt obejmuje działania których zasadniczy cel jest podobny, ale każde z nich będzie miało swoją specyfikę i lekkie zróżnicowanie. Pierwsze działanie będzie miało charakter wspólnej polsko-czeskiej biesiady integracyjnej. Czeski partner będzie współuczestniczył w opracowaniu scenariusza imprezy oraz zachęci mieszkańców Malej Moravki do uczestnictwa w dwudniowej imprezie w Walcach. Drugie działanie związane jest z kultywowaniem lokalnych tradycji świętowania zakończenia żniw, dożynek. Najlepszą formą  prezentacji tych tradycji jest impreza plenerowa. W tym działaniu prezentowane  będą scenki z życia wsi, przybiorą one formę korowodu dożynkowego. Następnie odbędzie się w jednej z miejscowości gminy Walce festyn, podczas którego zaprezentują się polskie i czeskie zespoły folklorystyczne. Partner czeski wytypuje zespół /zespoły/, które będą  reprezentowały czeski folklor związany z obchodami święta plonów oraz zorganizuje im transport. Aby dać możliwość wzięcia  udziału  w tych dwóch  działaniach projektu większej liczbie widzów,  planuje się zrealizować je formie imprez plenerowych. Pierwszej w miejscowości Walce na terenie należącym do Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach, drugie na boisku sportowym jednej z miejscowości tej gminy. Podczas wspólnego świętowania zakończenia żniw, przeprowadzony zostanie konkurs koron żniwnych oraz konkurs na najładniej przystrojony wóz uczestniczący w korowodzie dożynkowym oraz za najciekawszą scenkę prezentowaną podczas korowodu. Czeskiemu partnerowi zostanie zaproponowane uczestnictwo w tych  konkursach.