Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt 112

1. NAZWA PROJEKTU 

„Projekt 112” -  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001918

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.06.2019 – 30.09.2019

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 23 190,93 Euro
Wartość wydatków kwalifikowanych: 23 190,93 Euro
Dofinansowanie ze środków EFRR: 19 712,28 Euro
Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa: 3 478,65 Euro

4. OPIS PROJEKTU

Projekt jest realizowany w partnerstwie dwóch gmin: Walce i Mała Morawka. Celem projektu jest pogłębianie integracji między mieszkańcami  gmin Walce i Mała Morawka przez rozszerzenie zakresu współpracy. Celem projektu jest podjęcie wspólnych działań partnerskich gmin, które wpłyną na zwiększenie kontaktów między jednostkami straży pożarnej, poprawią ich przygotowanie merytoryczne i praktyczne w zakresie ratownictwa oraz  wzmocnią integrację między partnerami. Zostanie zorganizowany kurs pierwszej pomocy (KPP) dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych obu gmin. Wspólne szkolenia i ćwiczenia strażackie pozwolą na nawiązanie bezpośrednich kontaktów, poznanie realiów i sposobów działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej po obydwu stronach granicy i mogą się przyczynić do wypracowania i poprawy wspólnych procedur z zakresu ochrony bezpieczeństwa mieszkańców pogranicza. Bezpośrednia współpraca, wspólne ćwiczenia strażaków dodatnio wpłyną na rzecz integracji, promocji i rozwoju kontaktów transgranicznych.  Szkolenia połączone z ćwiczeniami i egzaminem odbędą się na terenie gminy Walce, po czym zostaną  zakończone wspólnymi zawodami strażackimi oraz spotkaniem integracyjnym  Realizacja projektu przyczyni się do nawiązania i umocnienia współpracy pomiędzy gminami i jednostkami OSP, wzmocnienia wizerunku Ochotniczych Straży Pożarnych, podniesienia kwalifikacji  strażaków. Zdobyta wiedza zostanie zaprezentowana podczas wspólnych zawodów sportowo-pożarniczych i będzie mogła zostać wykorzystana do realizacji kolejnych nowych wspólnych projektów.

plakat straż3.jpeg