Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko droga powiatowa ul. Opolska w Walcach

Walce, dnia 10 grudnia 2010 r.
Nr PP-OŚ 7624-8/10

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Walce
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
zawiadamiam

że w dniu 9 grudnia 2010 roku zostało wydane postanowienie Nr PP-OŚ 7624-8/10 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze”.

W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Walce (pok. nr 12) w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 14.00 w pozostałe dni w godz. 7.15 do 13.15.


Wójt Gminy Walce
mgr Bernard Kubata

.
Otrzymują:

1. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
2. a/a

DOCObwieszczenie Wojta Gminy o wydaniu postanowienia o odstąpieniu.doc (25,50KB)Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Weronika Nossol-Lipka
Data wytworzenia: 2010-12-10