Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Gminy Walce - 18.06.2019

PDFUchwała Nr VIII.73.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.pdf (96,35KB)

PDFUchwała Nr VIII.74.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf (95,38KB)

PDFUchwała Nr VIII.75.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.pdf (99,45KB)

PDFUchwała Nr VIII.76.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce.pdf (1,52MB)

PDFUchwała Nr VIII.77.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 r.pdf (1,17MB)

PDFUchwała Nr VIII.78.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,61MB)

PDFUchwała Nr VIII.79.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.pdf (99,71KB)

PDFUchwała Nr VIII.80.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Gogolin na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.pdf (100,45KB)

PDFUchwała Nr VIII.81.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (101,80KB)

PDFUchwała Nr VIII.82.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.pdf (196,11KB)

PDFUchwała Nr VIII.83.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany treści aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (427,75KB)

PDFUchwała Nr VIII.84.2019 Rady Gminy Walce z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.123.2016 Rady Gminy Walce z dnia 11 maja 2016 r..pdf (192,19KB)