Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (285,08KB)

Informacja z sesji otwarcia ofert
PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf (260,49KB)

 


PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż

samochodu pożarniczego jak niżej:

DAIMLER-BENZ  LA 911B rok prod. 1983 nr ident. (VIN) 35310214926222

                        Cena wywoławcza 19800,00 zł. brutto (słownie zł.: dziewiętnaście tysięcy osiemset 001/100), który odbył się w dniu 05.11.2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie  Urzędu Gminy w Walcach.

 

Przetarg przeprowadziła komisja w składzie:

Przewodniczący:            Edward Koszorek

Członkowie:                   Ewa Krasowska 
                                    Marek Kucharski
                                    Joachim Kołodziejczyk

                                     

Do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10-tej do komisji przetargowej wpłynęła 1 oferta:

  1. Michał Stańczak ul. Pascala 17, 42-200 Częstochowa w kwocie  – 22.253,00  zł brutto (słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100 .

W wyniku złożenia tylko jednej oferty do przeprowadzonego przetargu Pan Michał Stańczak zam. ul. Pascala 17,  42 – 200 Częstochowa zaoferował  cenę brutto wynoszącą 22.253,00 złotych znacznie przekraczającą cenę wywoławczą i w związku z tym został  nabywcą przedmiotu przetargu.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.  Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.PDFZarządzenie Nr Or.0050.98.2019 Wója Gminy Walce z dnia 22 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego.pdf (1,70MB)