Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Nadzwyczajna Sesja VIII kadencji Rady Gminy Walce w dniu 30 października 2019 r.

 

 

M i e s z k a ń c y   G m i n y

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 o XII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Walce

 

 

która odbędzie się  30 października 2019 roku (środa) o godz. 1615  w sali narad Urzędu Gminy w Walcach z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesjii stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Walcach;
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
 3. ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez Publiczny Żłobek w Walcach;
 4. zmian w uchwale o utworzeniu Publicznego Żłobka w Walcach, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Walce oraz nadania mu statutu;
 5. przedłużenia najmu;
 6. przedłużenia najmu;
 7. wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy; 
 1. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mateusz Burczyk