Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny

Gmina Walce na podstawie uchwały Rady Gminy w Walcach nr XX/123/04 z dnia 23 czerwca 2004 roku przystąpiła do realizacji projektu z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim
DOCUchwała Nr XX,123,04 z dnia 23 czerwca 2004r.. (21,50KB)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniona została firma realizująca projekt. Firmą tą jest Siemens Sp. z o.o   Siemens Business Services, 03-821 Warszawa
ul. Żupnicza 11, której oferta opiewa na kwotę 13 771 305,97 zł. W dniu 14 grudnia 2005r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą.