Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI Sesja Rady Gminy Walce - 27.12.2019

PDFUchwała nr XVI.133_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2019 rok.pdf (2,25MB)

PDFUchwała nr XVI.134_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,76MB)

PDFUchwała nr XVI.135_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.pdf (302,59KB)

PDFUchwała nr XVI.136_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.pdf (3,30MB)

PDFUchwała nr XVI.137_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Walce na 2020r.pdf (1,14MB)

PDFUchwała nr XVI.138_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie współdziałania z Gminą KK w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2020.pdf (100,71KB)

PDFUchwała nr XVI.139_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.pdf (99,08KB)

PDFUchwała nr XVI.140.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu OSP Dobieszowice.pdf (101,36KB)

PDFUchwała nr XVI.141_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019r w sprawie zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Brożcu na działce 1046”.pdf (99,69KB)

PDFUchwała nr XVI.142_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zaniechania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową budynku socjalnego KAZAMAT.pdf (100,79KB)

PDFUchwała nr XVI.143.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.pdf (100,13KB)

PDFuchwała nr XVI.144.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf (106,77KB)

PDFUchwała nr XVI.145.2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2019 2020.pdf (98,13KB)

PDFUchwała nr XVI.146_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2015-2022.pdf (485,34KB)

PDFUchwała nr XVI.147_2019 Rady Gminy Walce z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach.pdf (100,86KB)