Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamierzenia wynikające z realizacji budżetu

Budżet 2005 rok:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Walce etap I
2. Zakup ultrasonografu dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach
3. Przyłącz sieci wodociągowych do budynku w Dobieszowicach
4. Wykonanie map i projektu – budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Walce etap II
5. Zakup oprogramowania komputerowego, oraz komputera dla USC
6. Zakup kosiarki do koszenia boisk
7. Modernizacja spichlerza we wsi Brożec
8. Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Brożcu
9. Modernizacja ulicy Zamkowej w Walcach - projekt
10. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Brożec - projekt
11. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dobieszowice - projekt
12. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Stradunia Nadodrze
13. Przyłącz wodno-kanalizacyjny na tereny inwestycyjne we wsi Stradunia
14. Zagospodarowanie placu obok budynku straży pożarnej w Walcach pn. "Kadłubek" - projekt

Opracowała: Ilona Wyciślok (styczeń 2005 rok)

Budżet 2006 rok:

1. Budowa kanalizacji saniatrnej dla wsi Walce etap I
2. Realizacja projektu E-Urząd dla mieszkańca opolszczyzny
3. Przebudowa sali Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach
4. Budowa kortu tenisowego wraz z obiekatami towarzyszącymi w Straduni
5. Remont boiska sportowego wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą w Walcach
6. Rozbudowa Stacji Zlewczej ścieków w Walcach
7. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Brożec
8. Zakup oprogramowania dla USC
9. Zakup oprogramowania dla Ośrodka Pomocy Społecznej
10. Zagospodarowanie placu obok remizy OSP na plac spotkań w Walcach "Kadłubek"
11. Budowa kolektora sanitranego Walce - Rozkochów (dokumentacja)
12. Wykonanie publikacji "Historia i współczesność gminy Walce" 

Opracowała: Ilona Wyciślok (styczeń 2006 rok)


Budżet 2007 rok:

 1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu
 2. Projekt E-Urząd
 3. Budowa punktu rehabilitacyjnego w Walcach
 4. Budowa Kolektora Sanitarnego Walce – Rozkochów
 5. Budowa punktu zlewczego ścieków w walcach
 6. Budowa linii 15 KV Zasilenie terenów inwestycyjnych
 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie działek budowlanych w Straduni
Opracowała: Uszula Szczęśniak, Ilona Wyciślok (luty 2007 rok)

Budżet 2008rok:

 1. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Swornicy
 2. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu I etap
 3. Budowa gabinetu rehabilitacyjnego w Walcach
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do terenów inwestycyjnych i działęk budowlanych przy ul. Diamentowej w Straduni
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Walce etap II
 6. Budowa stacji odzysku surowców wtórnych (dotacja dla gminy Gogolin)
 7. Zagospodarowanie placu obok remizy OSP w Walcach na plac spotkań "KADŁUBEK"

Opracował: Marek Smandzik (styczeń 2008 rok)