Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2010

Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXII/225/10 z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
PDFUchwała Nr XXX,225,10 z dnia 2 lutego 2010 r..pdf (129,11KB)
DOCZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX,225,10 z dnia 2 lutego 2010 r..doc (64,00KB)
DOCZałącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX,225,10 z dnia 2 lutego 2010 r..doc (139,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/226/10 z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 r.
DOCuchwała Nr XXXII,226,10 z dnia 2 lutego 2010 r..doc (24,50KB)

Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/227/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr XXXIII,227.10 z dnia 2 marca 2010 r..pdf (117,07KB)
DOCZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII,227,10.doc (87,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/228/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
DOCuchwała Nr XXXIII,228,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc (63,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/229/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2011 rok
DOCuchwała Nr XXXIII,229,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc (22,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/230/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy
DOCuchwała Nr XXXIII,230,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc (26,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/231/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie   zatwierdzenia pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy 
DOCuchwała Nr XXXIII,231,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc (29,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/232/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie   zatwierdzenia pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
DOCuchwała Nr XXXIII,232,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc (40,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/233/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej SPZS Pulmologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup
DOCuchwała Nr XXXIII,233,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIII/234/10 z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie przeniesienia własności zajętej działki położonej we wsi Brożec stanowiącej własność Gminy Walce
DOCuchwała Nr XXXIII,234,10 z dnia 2 marca 2010 r..doc (36,00KB)    
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIV/235/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie udyielenia absolutorium Wójtowi Gminy
PDFUchwała Nr XXXIV.235.10 z dnia 27 kwietnia 2010 r..pdf (58,67KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIV/236/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr XXXIV.236.10 z dnia 27 kwietnia 2010 r..pdf (307,39KB)
DOCZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV,236,10 z dnia 27 kwietnia 2010 r..doc (69,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIV/237/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
DOCUchwała Nr XXXIV.237.10 z dnia 27 kwietnia 2010 r..doc (27,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXV/238/10 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała.XXXV,238,10 z dnia 1 czerwca 2010 r..pdf (220,90KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXV/239/10 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie sprawioe określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywani udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego
PDFUchwała.XXXV,239,10 z dnia 1 czerwca 2010 r..pdf (62,36KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXV/240/10 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
DOCuchwała Nr XXXV,240,10 z dnia 1 czerwca 2010 r..doc (113,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXV/241/10 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacj projektu pod nazwą "Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych w Gminie Walce"
DOCuchwała Nr XXXV,241,10 z dnia 1 czerwca 2010 r..doc (26,00KB) 
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVI/242/10 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała.XXXVI,242,10 z dnia 6 lipca 2010 r..pdf (100,50KB)
DOCZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI,242,10 z dnia 6 lipca 2010 r..doc (73,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVI/243/10 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walce, za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
DOCUchwała Nr XXXVI,243,10 z dnia 6 lipca 2010 r..doc (54,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVI/244/10 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brożec
DOCUchwała Nr XXXVI,244,10 z dnia 6 lipca 2010 r..doc (144,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVI/245/10 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grocholub
DOCUchwała NrXXXVI,245,10 z dnia 6 lipca 2010 r..doc (139,00KB) 
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVI/246/10 z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
PDFUchwała Nr XXXVI,246,10 z dnia 6 lipca 2010 r..pdf (69,07KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/247/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie   zmiany mpzp terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
PDFUchwała Nr XXXVII,247,10 z dnia 14 września 2010 r..pdf (78,99KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/248/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie   zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
DOCUchwała Nr XXXVII,248,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (23,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/249/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
DOCUchwała Nr XXXVII,249,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (33,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/250/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr XXXVII,250,10 z dnia 14 września 2010 r..pdf (89,35KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/251/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Walce
DOCUchwała Nr XXXVII,251,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (58,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/252/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zatwoerdzenia skonsolidowanego bilansu za 2009 rok Gminy Walce 
DOCUchwała Nr XXXVII,252,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (669,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/253/10 z dnia 14 września 2010 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce 
PDFUchwała Nr XXXVII,253,10 z dnia 14 września 2010 r..pdf (62,69KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/254/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brożec
DOCUchwała Nr XXXVII,254,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (148,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/255/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grocholub
DOCUchwała Nr XXXVII,255,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (144,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/256/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania Nagrody Wójta Gminy za Osiągnięcia w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury
PDFUchwała Nr XXXVII,256,10 z dnia 14 września 2010 r..pdf (61,49KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/257/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości
DOCUchwała Nr XXVII,257,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (36,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/258/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Program zajęć dodatkowych wspierających rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011 w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS
DOCUchwała Nr XXXVII,258,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (21,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/259/10 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/299/06 Rady Gminy w Walcach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie nadania Statutu OPS w Walcach
DOCUchwała Nr XXXVII,259,10 z dnia 14 września 2010 r..doc (27,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVII/260/10 z dnia 14 września 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXVII/201/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. w  sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
PDFUchwała Nr XXXVII,260,10 z dnia 14 września 2010 r..pdf (64,18KB)
JPEGzałącznik nr 1 do uchwały XXXVII,260,10 z dnia 14 września 2010 r..jpeg (162,70KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVIII/261/10 z dnia 20 października 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr XXXVIII,261,10 z dnia 20 października 2010 r.pdf (121,14KB)
XLSZałącznik nr 2do uchwały XXXVIII,261,10 z dnia 20 października 2010 r..xls (25,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do uchwały XXXVIII,261,10 z dnia 20 października 2010 r..doc (132,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVIII/262/10 z dnia 20 października 2010 roku  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa" przypadających gminie Walce lub jej jednostkom organizacyjnym
PDFUchwała Nr XXXVIII,262,10 z dnia 20 października 2010 r.pdf (67,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXVIII/263/10 z dnia 20 października 2010 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub oragnizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
PDFUchwała Nr XXXVIII,263,10 z dnia 20 października 2010 r.pdf (65,62KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/264/10 z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr XXXIX,264,10 z dnia 9 listopada 2010 r..pdf (98,11KB)
XLSZałącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX,264,10 z dnia 9 listopada 2010 r..xls (26,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIX,264,10 z dnia 9 listopada 2010 r..doc (132,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/265/10 z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XXXIX,265,10 z dnia 9 listopada 2010 r..pdf (63,83KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/266/10 z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała Nr XXXIX,266,10 z dnia 9 listopada 2010 r..pdf (73,30KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/267/10 z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie gminy Walce
PDFUchwała Nr XXXIX,267,10 z dnia 9 listopada 2010 r..pdf (70,73KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/268/10 z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Walce
DOCuchwała Nr XXXIX,268,10 z dnia 9 listopada 2010 r..doc (31,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/269/10 z dnia 9 listopada 2010 roku  w sprawie zmiany nazwy Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
DOCUchwała Nr XXXIX,269,10 z dnia 9 listopada 2010 r..doc (23,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/270/10 z dnia 9 listopada 2010 roku  zmieniająca uchwałę nr XXXVII/251/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Walce 
DOCUchwała Nr XXXIX,270,10 z dnia 9 listopada 2010 r..doc (34,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XXXIX/271/10 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała Nr XXXIX,271,10 z dnia 9 listopada 2010 r..pdf (63,45KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XL/272/10 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr XL,272,10 z dnia 12 listopada 2010 r..pdf (65,19KB) 
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XL/273/10 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
PDFUchwała Nr XL,273,10 z dnia 12 listopada 2010 r..pdf (91,42KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr XL/274/10 z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 rok Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  (stwierdzona nieważność rostrzygnięciem nadzorczym Wojewody opolskiego nr NK.III-LM-0911-1-109/2010 z dnia 2010-12-10
)
DOCUchwała Nr XL,274,10 z dnia 12 listopada 2010 r..doc (80,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr I/1/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
DOCUchwała Nr I,1,10 z dnia 1grudnia 2010 r..doc (20,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr I/2/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy 
DOCUchwała Nr I,2,10 z dnia 1grudnia 2010 r..doc (22,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr I/3/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji rewizyjnej 
DOCUchwała Nr I,3,10 z dnia 1grudnia 2010 r..doc (22,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr I/4/10 z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy 
DOCUchwała Nr I,4,10 z dnia 1grudnia 2010 r..doc (31,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
DOCuchwała Nr II,5,10 z dnia 13 grudnia 2010 r..doc (25,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/6/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
PDFUchwała Nr III,6,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (142,25KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCUchwała Nr III,7,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc (42,00KB)
XLSZałącznik nr 1 do uchwały Nr III,7,10.xls (48,00KB)
XLSZałącznik nr 2 do uchwały Nr III,7,10.xls (26,50KB)
DOCzał. do uchwały Nr III,7,10 Objaśnienia....DOC (62,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr III,8,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (163,44KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu 
DOCUchwała Nr III,9,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc (33,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
DOCUchwała Nr III,10.10 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc (90,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

DOCUchwała Nr III,11,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc (43,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
DOCUchwała Nr III,12,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc (86,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli gminy Walcve w skład Zgromadzenia związku Gmin Aqua Silesia z/s w Strzeleczkach 
DOCUchwała Nr III,13,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..doc (25,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku zmienjacą uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walce 
PDFUchwała Nr III,14,10 z dnia 29 grudnia 2010 r..pdf (62,32KB)

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: I-XII 2010 r