Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: „Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach”

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


PDFInformacja z sesji otwarcia ofert.pdf
 

 


PDFOdpowiedzi na pytania- część II.pdf
PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy skorygowany.pdf
PDFzałącznik nr 4 - Przekroje przez parkingi i ciągi piesze.pdf


PDFOdpowiedzi na pytania- część II.pdf
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy skorygowany.pdf
PDFzałącznik nr 4 - Przekroje przez parkingi i ciągi piesze.pdf


PDFOdpowiedzi na pytania - część I.pdf
PDFzałącznik nr 1 - ZESTAWIENIE STOLARKI okiennej i drzwiowej.pdf
PDFzałącznik nr 2 - ŚCIANKA PRZESUWNA parametry techniczne.pdf
PDFzałącznik nr 3 - opis techniczny do zagospodarowania terenu.pdf


PDFOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf
PDFZmiana treści SIWZ 01.04.2020r..pdf


PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf


PDFSIWZ Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach.pdf
PDFzal-nr-2-do-siwz-projekt-umowy.pdf
DOCzal-nr-3-do-siwz-formularz-ofertowy.doc
DOCzal-nr-4-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.doc
DOCzal-nr-5-do-siwz-wzor-oswiadczenia-o-spelnianiu-warunkow-udzialu-w-postepowaniu.doc
DOCzal-nr-6-do-siwz-wzor-informacji-ze-wykonawca-nie-nalezy-lub-nalezy-do-grupy-kapitalowej.doc
DOCzal-nr-7-do-siwz-wykaz-robot-budowlanych (1).doc
DOCzal-nr-8-do-siwz-wzor-wykazu-osob.doc
DOCXZał- nr- 9 -do-siwz-wzór -zobowiązania podmiotu.docx

Załącznik Nr 1a   Przedmiar robót

PDFCENTRUM OPIEKUŃCZo-MIESZKALNE - PRZEDMIARY.pdf


Załącznik nr 1     Projekt Budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach, w tym STWiORB

PDFBIOZ-Gmina Walce- CENTRUM.pdf
PDFKOPIE UPRAWNIEŃ- Gmina Walce -CENTRUM.pdf
PDFMETRYKA GŁÓWNA-DOM OPIEKI- GMINA WALCE- CENTRUM.pdf
PDFOBLICZENIA - Strona tytułowa-CENTRUM.pdf
PDFObliczenia-CENTRUM.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY - CENTRUM.pdf
PDFOPIS TECHNOLOGICZNY -CENTRUM.pdf
PDFOŚWIADCZENIE-CENTRUM.pdf
PDFSpis rysunków-CENTRUM.pdf

RYSUNKI

PDF1.Rzut fundamentów- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF2.Rzut parteru- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF3.Rzut konstrukcji parteru- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF4.Rzut piętra- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF5.Rzut konstrukcji piętra- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF6.Rzut więźby dachowej- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF7.Rzut dachuj- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF8.PrzekrójA-A- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF9.Przekrój B-B- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF10.Przekrój C-C- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF11.Elewacje- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF12.Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF13.Podciągi żelbetowe- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF14.Podciągi, wieńce, słupy żelbetowe- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDF15.Schody płytowe żelbetowe- Gmina Walce-CENTRUM.pdf
PDFZ-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-BUDOWA ZBIORNIKA GAZOWEGO-CENTRUM.pdf
PDFZ-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-CENTRUM.pdf

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

PDFE1.pdf
PDFE2.pdf
PDFE3.pdf
PDFE4.pdf
PDFE5.pdf
PDFMETRYKA INSTALACJE EL.pdf
PDFOPIS INSTALACJE EL.pdf

INSTALACJA C.O.

PDFC.O.1.pdf
PDFC.O.2.pdf
PDFMETRYKA INSTALACJE C.O.pdf
PDFOPIS instalacja C.O..pdf

INSTALACJA WENTYLACYJNA

PDFWENT 1.pdf
PDFWENT 2.pdf
PDFWENT 3.pdf
PDFWENT 4.pdf
PDFMETRYKA INSTALACJE WENTYLACJE.pdf
PDFOpis techniczny went. mech. Walce _17.03.20r._.pdf

INSTALACJA WOD.-KAN.

PDFK1.pdf
PDFK2.pdf
PDFW1.pdf
PDFW2.pdf
PDFMETRYKA INSTALACJE WOD.-KAN.pdf
PDFOPIS WOD. KAN..pdf

INSTALACJA GAZOWA

PDFG1.pdf
PDFINSTALACJE GAZ.pdf
PDFKarta_Techniczna_dla_zbiornikow_podziemnych.pdf
PDFMETRYKA INSTALACJE GAZ.pdf
PDFOPIS INSTALACJI GAZOWEJ.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY ZBIORNIK GAZOWY.pdf
PDFOŚWIADCZENIE.pdf
JPEGzałącznik 1.jpeg
JPEGzałącznik 2.jpeg

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PDF_METRYKA GŁÓWNA -SPECYFIKACJE TECHNICZNE- GMINA WALCE-GMINNE CENTRUM.pdf
PDFB.00.WYMAGANIA OGOLNE - GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE- WALCE.pdf
PDFB.01.ROBOTY ZIEMNE - GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE- GMINA WALCE.pdf

PDFB.02.ROBOTY BETONOWE-GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE-GMINA WALCE.pdf

PDFB.03.ROBOTY MURARSKIE - CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE -GMINA WALCE.pdf
PDFB.04.OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU - GMINNE CENTRUM.pdf

PDFB.05.TYNKI - CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE - GMINA WALCE.pdf
PDFB.06.ROBOTY MALARSKIE - GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE - GMINA WALCE.pdf
PDFB.07.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - GMINNE CENTRUM.pdf

PDFB.08.POSADZKI-GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE - GMINA WALCE.pdf
PDFB.09.SUFITY PODWIESZANE I ŚCIANKI DZIAŁOWE- GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO.pdf

PDFB.10. ROBOTY DREWNIANE - GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE - GMINA WALCE.pdf
PDFB.11.POKRYCIE DACHU - GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE - GMINA WALCE.pdf
PDFB.12.ROBOTY MONTAŻOWE WINDY - GMINNE CENTRUM.pdf
PDFB.13. UTWARDZENIE TERENU - CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE - GMINA WALCE.pdf

PDFCO.01.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - GMINNE CENTRUM O….pdf
PDFE.01.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA - GMINNE CENTRUM OP….pdf
PDFW.01.INSTALACJA WENTYLACJI - GMINNE CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIE….pdf
PDFWK.01.INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - GMINNE CENTRUM OPIE….pdf

PDFI.G. INSTALACJA GAZU - CENTRUM.pdf