Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Walce w roku 2011

Uchwała Rady Gminy  Walce Nr IV/15/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCUchwała Nr IV,15,2011 z dnia 19 stycznia 2011 r..DOC (35,00KB)
XLSzał. Nr 1 do uchwały Nr IV,15,2011 z dnia 19 stycznia 2011 r..xls (63,00KB)
XLSzał. Nr 2 do uchwały Nr IV,15,2011z dnia 19 stycznia 2011 r..xls (37,00KB)
DOCuzasadnienie do uchwały Nr IV,15,2011.DOC (39,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr IV/16/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr IV,16,2011 z dnia 19 stycznia 2011 r..pdf (69,40KB)

Uchwała Rady Gminy  Walce Nr IV/17/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn " Przedszkolak z tradycją” w ramach priorytetu IX, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty w Poddziałaniu 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
DOCUchwała Nr IV,17,2011 z dnia 19 stycznia 2011 r..doc (25,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr IV/18/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Brożcu na Publiczną Szkołę Podstawową w Brożcu
DOCUchwała Nr IV,18,2011 z dnia 19 stycznia 2011 r..doc (24,00KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr IV/19/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwałynr III/9/10 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
DOCUchwała Nr IV,19,2011z dnia 19 stycznia 2011 r..doc (32,50KB)
Uchwała Rady Gminy  Walce Nr IV/20/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku w sprawie poparcia budowy zbiornika "Racibórz Dolny" zbiornika zapasowego "Kotlarnia" oraz przyspieszenia prac z tym związanych
DOCUchwała Nr IV,20,2011z dnia 19 stycznia 2011 r..doc (25,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/21/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFuchwała Nr V,21,2011 z dnia 30 marca 2011 r..pdf (97,58KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/22/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce
DOCuchwała Nr V,22,2011 z dnia 30 marca 2011 r..DOC (35,50KB)
XLTzał. nr 1 do uchwały Nr V,22,2011.xlt (57,00KB)
XLSzał. nr 2 do uchwały Nr V,22,2011.xls (46,50KB)
DOCzał. nr 3 do uchwały Nr V,22,2011.DOC (33,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/23/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Walce środków stanowiących fundusz sołecki
DOCuchwała Nr V,23,2011.doc (22,50KB)

Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/24/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r  w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
PDFuchwała Nr V,24,2011.pdf (67,70KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/25/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
PDFuchwała Nr V,25,2011.pdf (60,47KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/26/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach
PDFuchwała Nr V,26,2011.pdf (68,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/27/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce
PDFuchwała Nr V,27,2011 z dnia 30 marca 2011.pdf (67,48KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/28/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r  w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walce
PDFuchwała Nr V,28,2011 z dnia 30 marca 2011.pdf (70,32KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/29/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
PDFuchwała Nr V,29,2011 z dnia 30 marca 2011.pdf (59,86KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/30/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zmiany w Statucie Gminy Walce
PDFuchwała Nr V,30,2011 z dnia 30 marca 2011.pdf (61,77KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/31/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok
DOCuchwała Nr V,31,2011 z dnia 30 marca 2011.doc (27,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/32/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Samorządu Rady Gminy 
DOCuchwała Nr V,32,2011 z dnia 30 marca 2011.doc (29,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/33/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Mienia Komunalnego Rady Gminy
DOCuchwała Nr V,33,2011 z dnia 30 marca 2011.doc (32,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/34/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy
DOCuchwała Nr V,34,2011 z dnia 30 marca 2011.doc (31,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/35/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
DOCuchwała Nr V,35,2011 z dnia 30 marca 2011.doc (31,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr V/36/2011 z dnia z dnia 30 marca 2011 r w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
DOCuchwała Nr V,36,2011 z dnia 30 marca 2011.doc (32,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/37/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr VI,37,2011 z dn. 18 maja 2011.pdf (89,20KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/38/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r  zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
PDFUchwała Nr VI,38,2011 z dn. 18 maja 2011.pdf (65,66KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/39/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów niezurbanizowanych wsi Rozkochów
PDFUchwała Nr VI,39,2011 z dn. 18 maja 2011.pdf (76,69KB)
PNGZalacznik 1a do uchwały Nr VI,39,2011.png (1,86MB)  PNGZalacznik1 b do uchwały Nr VI,39,2011.png (2,43MB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/40/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brożec uchwalonego Uchwałą Nr V/23/03 Rady Gminy Walce z dnia 3 lutego 2003 roku
DOCUchwała Nr VI,40,2011 z dn. 18 maja 2011.doc (67,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/41/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Walce
PDFUchwała Nr VI,41,2011 z dn. 18 maja 2011.pdf (58,25KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/42/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości
DOCUchwała Nr VI,42,2011 z dn. 18 maja 2011.doc (36,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/43/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Walce
 DOCUchwała Nr VI,43,2011 z dn. 18 maja 2011.doc (94,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/44/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie przedłużenia umowy najmu Nr PP-G.72243-1/10
 DOCUchwała Nr VI,44,2011 z dn. 18 maja 2011.doc (30,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/45/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r  w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 DOCUchwała Nr VI,45,2011 z dn. 18 maja 2011.doc (119,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VI/46/2011 z dnia z dnia 18 maja 2011 r w sprawie: szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach
 DOCUchwała Nr VI,46,2011 z dn. 18 maja 2011.doc (42,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VII/47/2011 z dnia z dnia 15 czerwca 2011 r w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr VII,47,2011 z dnia 15 czerwca 2011.pdf (87,91KB)

Uchwała Rady Gminy Walce nr VII/48/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2010 rok
PDFUchwała Nr VII,48,2011 z dnia 15 czerwca 2011.pdf (57,82KB)
Uchwała Rady Gminy Walce NR VII/49/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce
PDFUchwała Nr VII,49,2011 z dnia 15 czerwca 2011.pdf (59,54KB)
Uchwała Rady Gminy Walce NR VII/50/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce za 2010 rok
PDFUchwała Nr VII,50,2011 z dnia 15 czerwca 2011.pdf (58,47KB)
PDFzałacznika do uchwały Nr VII,50,2011 z dnia 15 czerwca 2011.pdf (103,53KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VII/51/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych w Gminie Walce” w ramach Priorytetu II, Działania 7. 1 Rozwój I Upowszechnianie Aktywnej Integracji w Poddziałaniu 7. 1. 1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
DOCUchwała Nr VII,51,2011 z dnia 15 czerwca 2011.doc (25,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VII/52/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w skład Zebrania Delegatów Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji
DOCUchwała Nr VII,52,2011 z dnia 15 czerwca 2011.doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VII/53/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Walce z Krapkowickiego Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego i Promocji
DOCUchwała Nr VII,53,2011 z dnia 15 czerwca 2011.doc (24,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VII/ 54/2011 z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
DOCUchwała Nr VII,54,2011 z dnia 15 czerwca 2011.doc (21,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VIII/55/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr VIII,55,2011 z dnia 14 lipca 2011.pdf (92,06KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr VIII/56/2011 z dnia 14 lipca 2011 r.w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
PDFUchwała Nr VIII,56,2011 z dnia 14 lipca 2011.pdf (58,95KB)

Uchwała Rady Gminy Walce Nr IX/57/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walce
DOCUchwała Nr IX.57.2011 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2011 r..doc (34,50KB)
DOCZałącznik nr 1 do Uchwały Nr IX,57,2011 z dnia 28 września 2011 r..doc (1,39MB)
PDFZałącznik nr 2 do Uchwały Nr IX,57,2011 z dnia 28 września 2011 r..pdf (2,87MB)
DOCZałącznik nr 3 do Uchwały Nr IX,57,2011 z dnia 28 cwrześnia 2011 (1).doc (57,00KB)  
Uchwała Rady Gminy Walce Nr IX/58/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr IX,58,2011 z dnia 28 września 2011 r..pdf (507,14KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr IX/59/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zasięgnięcia informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników
DOCUchwała Nr IX,59,2011 z dnia 28 września 2011 r..doc (28,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr IX/60/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
DOCUchwała Nr IX,60,2011 z dnia 28 września 2011 r..doc (30,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr IX/61/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu
DOCUchwała Nr IX,61,2011 z dnia 28 września 2011 r..doc (40,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr IX/62/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Walce
PDFUchwała Nr IX,62,2011 z dnia 28 września 2011 r..pdf (488,22KB) 
Uchwała Rady Gminy Walce Nr X/63/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr X,63,2011 z dnia 26 października 2011r..pdf (528,03KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr X/64/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
PDFUchwała Nr X,64,2011 z dnia 26 października 2011r..pdf (487,92KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr X/65/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
DOCUchwała Nr X,65,2011 z dnia 26 października 2011r..doc (21,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr X/66/2011 z dnia 26 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli gminy Walce w skład Zgromadzenia Związku Gmin Aqua Silesia z/s w Strzeleczkach
DOCUchwała Nr X,66,2011 z dnia 26 października 2011r..doc (24,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr X/67/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry
DOCUchwała Nr X,67,2011 z dnia 26 października 2011r..doc (26,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XI/68/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr XI,68,2011 z dnia 23 listopada 2011.pdf (504,69KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XI/69/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
PDFUchwała Nr XI,69,2011 z dnia 23 listopada 2011.pdf (489,34KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XI/70/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
PDFUchwała Nr XI,70,2011 z dnia 23 listopada 2011.pdf (497,99KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XI/71/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego
PDFUchwała Nr XI,71,2011 z dnia 23 listopada 2011.pdf (487,88KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XI/72/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2012 r. Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
DOCUchwała Nr XI,72,2011 z dnia 23 listopada 2011.doc (103,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XII/73/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok
PDFUchwała Nr XII,73,2011 z dnia 7 grudnia 2011.pdf (507,78KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XII/74/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Gminy Walce.
DOCUchwała Nr XII,74,2011 z dnia 7 grudnia 2011.DOC (36,50KB)
XLSzał. Nr 1 do uchwały Nr XII,74,2011.xls (559,42KB)
XLSzał. Nr 2 do uchwały Nr XII,74,2011.xls (50,00KB)
DOCzał. Nr 3 do uchwały Nr XII,74,2011.DOC (40,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XII/75/2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/248/10 Rady Gminy Walce z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
PDFUchwała Nr XII,75,2011 z dnia 7 grudnia 2011.pdf (61,88KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XIII/76/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2011 rok.
PDFUchwała Nr XIII,76,2011 z dnia 28 grudnia 2011.pdf (142,21KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XIII/77/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Gminy Walce.
DOCUchwała Nr XIII,77,2011 z dnia 28 grudnia 2011.DOC (37,00KB)
XLSZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII,77,2011.xls (559,67KB)
XLSZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII,77,2011.xls (43,00KB)
DOCZałącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII,77,2011.DOC (37,00KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XIII/78/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Gminy Walce.
PDFUchwała Nr XIII,78,2011 z dnia 28 grudnia 2011.pdf (122,54KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XIII/79/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2012 rok.
PDFUchwała Nr XIII,79,2011 z dnia 28 grudnia 2011.pdf (191,18KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XIII/80/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
DOCUchwała Nr XIII,80,2011 z dnia 28 grudnia 2011.doc (64,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XIII/81/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
DOCUchwała Nr XIII,81,2011 z dnia 28 grudnia 2011.doc (45,50KB)
Uchwała Rady Gminy Walce Nr XIII/82/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Straduni.
DOCUchwała Nr XIII,82,2011 z dnia 28 grudnia 2011.doc (23,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Rada Gminy
Data wytworzenia: 2011 rok